wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Komunikat w sprawie reakcji działkowców na rozszerzenie zaskarżenia ustawy o ROD

Strona główna

 


Komunikat w sprawie reakcji działkowców na rozszerzenie zaskarżenia ustawy o ROD

Upublicznienie informacji o rozszerzeniu przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego skargi do Trybunału Konstytucyjnego o żądanie uchylenia całej ustawy o ROD wywołało kolejną falę protestów z ogrodów. W niespełna 14 dni do wiadomości KR PZD spłynęło już przeszło 150 kolejnych listów zbiorowych w tej sprawie.


Przekaz płynący od działkowców jest wyraźny. Reakcję Prezesa Sądu Najwyższego odbierają jako odwet za to, iż Związek i jego członkowie ośmielili się mieć inne zdanie i skrytykować jego inicjatywę. Działkowcy nie kryją również, iż rozszerzenie wniosku uważają za potwierdzenie słuszności swoich wcześniejszych domysłów. Mianowicie, od samego początku w ogrodach panowało powszechne przekonanie, że badanie zgodności z Konstytucją to jedynie pretekst, a rzeczywistym celem jest stworzenie sytuacji, w której będzie możliwe masowe usuwanie działkowców z zajmowanych terenów.

Teraz mają na to dodatkowy dowód. Prof. Lech Gardocki wprost domaga się bowiem uchylenia przepisów ograniczających dowolność w likwidowaniu rodzinnych ogrodów działkowych. Jakby tego było mało, odrębnie zakwestionował także artykuły ustawy gwarantujące działkowcom prawo do odszkodowania za majątek na działkach oraz do działki zamiennej w odtwarzanym ogrodzie. Ponadto żądanie uchylenia objęło także przepisy zwalniające działkowców z podatków oraz chroniące ich prawa przed skutkami roszczeń byłych właścicieli zgłaszanymi w związku z błędami urzędników popełnionymi przy okazji przejmowania przez Skarb Państwa nieruchomości przekazanych później działkowcom.

Jak widać „dobrodziejstwa" które ma przynieść działkowcom walka o ich konstytucyjne prawa podjęta przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nie podlegają dyskusji. Do postulowanego wcześniej uchylenia przepisów dających działkowcom własność naniesień na działkach oraz prawa do działek doszły jeszcze żądania zniesienia ograniczeń w likwidacji ogrodów, uchylenia przepisu gwarantującego działkowcom prawo do uzyskania odszkodowań i działki zamiennej w przypadku likwidacji ROD, a ponadto postulat obciążenia ich podatkami.

Nic więc dziwnego, że opór w środowisku działkowców przed skutkami „wyzwolenia" proponowanego przez prof. L. Gardockiego narasta z każdym dniem. Liczone już w tysiącach protesty, pod którymi nierzadko podpisują się setki osób, nieprzerwanie spływają z ogrodów. Działkowcy nie mogą aktywnie bronić swej ustawy przez Trybunałem Konstytucyjnym. Dlatego w ten sposób dają świadectwo swoich prawdziwych oczekiwań oraz poglądów na inicjatywę, która paradoksalnie, przez jej autora przedstawiana jest m.in. jako podjęta w obronie ich praw.


Biuro KR PZD

« Powrót