wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Okręgowe Dni Działkowca w Siemianowicach Śląskich /18 września 2010r.

Strona główna


Okręgowe Dni Działkowca w Siemianowicach Śląskich


 
W dniu 18 września 2010 r. w Siemianowicach Śląskich odbyły się uroczyste obchody Dni Działkowca zorganizowane przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD. Na miejsce uroczystości wybrany został ROD „Szarotka', który w tym właśnie roku obchodzi piękny jubileusz 100-lecia swego istnienia. Wśród honorowych gości byli: prezes Krajowej Rady PZD Eugeniusz Kondracki, wicemarszałek województwa i przewodniczący Śląskiej Rady Wojewódzkiej SLD Zbigniew Zaborowski, wiceprezydent Siemianowic Śląskich Henryk Ptasznik oraz delegacja Czeskiego Związku Działkowców - prezes Powiatowego Oddziału w Karwinie Oldfich Janku i wiceprezes Vladislav Samek. W intencji działkowców śląskich ksiądz proboszcz Jacek Łukoszek odprawił w pobliskiej kaplicy mszę.


W przemówieniu okolicznościowym prezes PZD Eugeniusz Kondracki przywitał serdecznie reprezentantów 100 tysięcy działkowców z Okręgu Śląskiego liczącego najwięcej ogrodów i działkowców w Polsce. Prezes PZD podkreślił, że grody działkowe mają służyć szerokim rzeszom społecznym, w tym ludziom najbiedniejszym. Ogrody, także te na Śląsku, często powstawały na zdegradowanych terenach zajmowanych przez wysypiska śmieci i hałdy pokopalniane. Dziś odmienione wielopokoleniową pracą stały się bardzo cenne.

I choć Polski Związek Działkowców nie powstrzymuje potrzebnych inwestycji publicznych, to jednak sumiennie stoi na straży dorobku działkowców, walcząc o odszkodowania i zapewnienie terenów zastępczych - co zapewnia istniejąca ustawa o ROD. Prezes PZD stwierdził także, że podstawowym warunkiem istnienia i obrony ogrodów działkowych jest Polski Związek Działkowców integrujący środowisko działkowców.


Prezes OZ Śląskiego Jerzy Leśniak wyraził w swym wystąpieniu przekonanie, że konieczna jest także właściwa polityka państwa i rządu nastawiona na wspieranie ogrodnictwa działkowego i wzmocnienie współpracy z samorządami.


Uchwalono także rezolucję w obronie ustawy o ROD. Stwierdza się w niej m.in.: „Pierwszy prezes Sądu Najwyższego rozszerzył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego postulując o uznanie całej ustawy ROD za niezgodną z ustawą zasadniczą (...). To kolejna próba zniszczenia ruchu ogrodnictwa działkowego pod pozorem legislacji. (...) Zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich działkowców: nie pozwólmy na niszczenie naszego dorobku. Użyjmy wszelkich zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami metod w obronie naszych ogrodów i naszej organizacji'. Słowa poparcia dla ruchu ogrodnictwa działkowego wyraził także wicemarszałek sejmiku i przewodniczący Śląskiej Rady Wojewódzkiej SLD Zbigniew Zaborowski oraz wiceprezydent Siemianowic Śląskich Henryk Ptasznik.


Prezes PZD Eugeniusz Kondracki wręczył również odznaczenia: „Za Zasługi dla PZD' (4) i złote odznaki „Zasłużony Działkowiec' (4). Ogrody obchodzące jubileusze 100-lecia (4) i 105-lecia (1) otrzymały puchary i dyplomy, a 20 osób dyplomy KR PZD „Za zasługi w obronie ustawy o ROD' oraz 22 osób okolicznościowe dyplomy „Za pracę społeczną na rzecz PZD'. Puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe otrzymało także 11 laureatów konkursu okręgowego „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2010' i 11 użytkowników działek za tytuł „Wzorowa Działka Roku 2010'.

Na zakończenie prezes Związku pozdrowił działkowców śląskich, podziękował za pracę i walkę, życzył dalszych sukcesów, a zwłaszcza rozwoju ogrodów i doskonalenia rozwoju zagospodarowania działek oraz współpracy z władzami lokalnymi i społeczeństwem. W toku wszystkich wypowiedzi, w tym prezesa PZD, dominowała myśl: „Integracja warunkiem zachowania ogrodów i praw działkowców'. Harmonizowała ona z hasłami zawieszonymi na sali jako transparenty, m.in.: „Stajemy w obronie naszego dorobku i tradycji'.


Po oficjalnej części uroczystości i po obiedzie działkowcy wysłuchali
koncertu śląskiego zespołu muzycznego B.A.R. Oprawa muzyczna obejmowała m.in. tradycyjną muzykę ludową. 

 

 

D. Taraska

« Powrót