wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Dotacje dla ROD dotkniętych powodzią-dane na 22 września 2010r.

Strona główna


Dotacje dla ROD dotkniętych powodzią

W dniu 22 września br. Prezydium Krajowej Rady przyznało dotacje
dla kolejnych 23  rodzinnych ogrodów działkowych z terenu  3 okręgów PZD w łącznej kwocie 275.000,00 zł.


Prezydium KR PZD rozpatrując wnioski Zarządów ROD, których dotknęła powódź zapoznało się  ze skutkami powodzi w danym ROD i stratami, jakie spowodowała powódź. Udzielając dotacji kierowało się powierzchnią terenu zalanego oraz liczbą działek, które znalazły się pod wodą. Zwracano także uwagę na wielkość strat oraz zakres rzeczowo – finansowy zadań niezbędnych do wykonania, uwzględniano także pomoc udzielaną przez okręgi, a także środki, jakie Zarządy ROD wygospodarowały na usuwanie skutków powodzi. Prezydium pracuje w oparciu o pakiet uchwał przyjętych w sprawie działań organów Związku w zakresie usuwania skutków powodzi, pomocy finansowej ogrodom, w tym dotacji. Prezydium KR  PZD jest świadome, że środki przekazane w formie dotacji dla ogrodów są niewystarczające, zatem niezbędne jest zaangażowanie także własnych środków ogrodowych oraz pracy działkowców na rzecz ogrodu.

Dotacje otrzymały następujące ogrody:


okręg częstochowski  -  2 ROD


1. ROD „Przyjaźń” w Częstochowie – 20 000 zł
2. ROD „Mickiewicza” w Częstochowie -  3 000 zł

okręg opolski – 3 ROD


1. ROD „Energetyk” w Kędzierzynie Koźlu – 10 000 zł
2. ROD „Kolejarz” w Kluczborku – 4 000 zł
3. ROD „Hutnik” w Zawadzkiem -  3 000 zł


okręg toruńsko – włocławski – 18 ROD


1. ROD „Zawiśle” we Włocławku – 8 000 zł
2. ROD „100-lecia Zakładów Mięsnych” w Toruniu – 15 000 zł
3. ROD „Prząśniczka” w Toruniu – 12 000 zł
4. ROD „Koło Kani” w Toruniu – 25 000 zł
5. ROD „Wisełka” w Toruniu – 20 000 zł
6. ROD „Zofijka”  we Włocławku – 10 000 zł
7. ROD „Nadwiślany” w Toruniu – 10 000 zł
8. ROD „Zacisze” w Toruniu – 15 000 zł
9. ROD „Wiosenka” we Włocławku – 15 000 zł
10. ROD „Rudaczek” w Toruniu – 10 000 zł
11. ROD „Swoboda” w Toruniu – 20 000 zł
12. ROD „Flisak” w Toruniu – 20 000 zł
13. ROD „Agawa” we Włocławku – 2 000 zł
14. ROD „Przyszłość” we Włocławku – 3 000 zł
15. ROD „Gen. J. Bema” w Toruniu – 25 000 zł
16. ROD „Przy Grobli” w Toruniu – 7 000 zł
17. ROD „Pod Topolami II” w Toruniu – 8 000 zł
18. ROD „Metron” w Toruniu – 10 000 zł


Na kolejnych posiedzeniach Prezydium KR PZD będzie rozpatrywało kolejne wnioski z ROD powodziowych. Intencją jest, jak najszybsze przekazanie środków do zarządów ROD, co umożliwi przystąpienie do prac prowadzących do usuwania skutków powodzi i  przywrócenie ogrodów do funkcjonowania.

Do dnia 22.09.2010 r. Prezydium KR PZD udzieliło wsparcia dla 91 ROD na łączną kwotę 1.038.956 zł na realizację zadań w zakresie usuwania skutków powodzi.

 

Wydział Gospodarki Gruntami  KR PZD
Monika Żelazko

« Powrót