wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

XVII posiedzenie Krajowej Rady PZD

Strona g│ˇwna


Na 23 wrzeÂnia 2010 r. zwo│ane zosta│o XVII posiedzenie Krajowej Rady PZD, ktˇrego tematyka obejmuje: aktywnoŠ struktur Zwi▒zku w obronie ustawy o ROD; nowe wyst▒pienie WSA w Bia│ymstoku do Trybuna│u Konstytucyjnego w sprawie art. 24 ustawy o ROD; ocenŕ walnych zebra˝ sprawozdawczo – wyborczych w ROD w 2010 r.; wybory samorz▒dowe; szkolenie osˇb ubiegaj▒cych siŕ o przydzia│ dzia│ki w ROD; stanowisko w sprawie Spo│ecznej S│u┐by Instruktorskiej oraz roszczenia do gruntˇw ROD.

MP

« Powrˇt