wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Wystawa chodzieskich ogrodˇw

Strona g│ˇwna

Wystawa chodzieskich ogrodˇw.

W dniu 5 wrzeÂnia 2010 roku dziewi੠Rodzinnych Ogrodˇw Dzia│kowych miasta Chodzie┐y pokaza│o spo│ecze˝stwu miasta  i powiatu swˇj dorobek w postaci warzyw, owocˇw i kwiatˇw  na piŕknych stoiskach  podczas Do┐ynek Powiatowych. Wystawŕ zwiedzi│o wiele rodzin dzia│kowych i mieszka˝cˇw miasta.


Burmistrz Miasta Jacek Gursz oraz Starosta Chodzieski Miros│aw Juraszek    w podziŕkowaniu za wystawŕ przekazali Prezesom Zarz▒dˇw ROD listy okolicznoÂciowe oraz pami▒tkowe puchary. Burmistrz miasta na nagrody dla ogrodˇw przekaza│ 12.400,00 z│otych.


Maria Fojt Wiceprezes Okrŕgowego Zarz▒du PZD w Pile w imieniu Zarz▒dˇw ogrodˇw i Prezydium OZ podziŕkowa│a w│adzom miasta i powiatu za obronŕ ustawy o rodzinnych ogrodach dzia│kowych z 2005 roku oraz za wieloletnie wspieranie rzeczowe i finansowe ogrodˇw w mieÂcie Chodzie┐y.


Podczas wystawy Zarz▒dy ogrodˇw zbiera│y podpisy pod listem do Prezydenta RP w  sprawie obronie ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku. Pod listem podpisa│o siŕ 526 osˇb.

Adam Daszkowski
Cz│onek Prezydium OZ PZD
w Pile   

 

Chodzie┐, dnia 5 wrzeÂnia 2010 roku.

« Powrˇt