wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Relacja z uroczystości Krajowych Dni Działkowca

Strona główna

Krajowe Dni Działkowca 2010


W dniu 4 września 2010  r. na terenie ROD „Rakowiec” w Warszawie odbyły Krajowe Dni Działkowca. Organizatorem uroczystości była Krajowa Rada PZD. W KDD udział wzięły delegacje ze wszystkich okręgów Związku, w sumie ponad 400 działkowców.

Działkowców zaszczycili swoją obecnością poseł Krzysztof Matyjaszczyk, Jan Guz Przewodniczący OPZZ. Przedstawiciele Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka, Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego i Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika odczytali listy, w których na ręce Prezesa PZD przekazali życzenia dla wszystkich działkowców w Polsce.

Reprezentujący Ministra C. Grabarczyka Dyrektor Departamentu Grzegorz Majcherczyk zapewnił ponadto zebranych, że w ministerstwie infrastruktury nie prowadzi się, ani też nie planuje się prowadzić żadnych prac na zmianą ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Prezes PZD Eugeniusz Kondracki w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na aktualną sytuację wywołaną wnioskami I Prezesa Sądu Najwyższego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku do Trybunału Konstytucyjnego.

Oba wnioski, gdyby były rozpatrzone pozytywnie przez Trybunał w konsekwencji doprowadziłyby do zniszczenia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Prezes Związku zaapelował do wszystkich działkowców o czynne włączenie się do walki o zachowanie ogrodów, ustawy o ROD i Związku. Zapewnił ponadto, że żaden ogród poszkodowany tegorocznymi powodziami nie zostanie bez pomocy Związku. Na zakończenie powtórzył wielokrotnie przewijające się w listach działkowców hasło „W jedności siła”.


Po wystąpieniu Prezesa PZD przedstawiciele delegacji okręgów zaproponowali uczestnikom Krajowych Dni Działkowca wystosowanie do trybunału Konstytucyjnego Rezolucji. Proponowany tekst Rezolucji odczytała Izabela Ożegalska Prezes OZ Łódzkiego PZD. Uczestnicy przyjęli Rezolucję oklaskami, a w dowód poparcia podpisy pod Rezolucją złożyło 462 uczestników Krajowych Dni Działkowca.


Prezes Związku udekorował 11 osób Odznaką „Za Zasługi Dla PZD” i  13 działkowców Złotą Odznaką  „Zasłużony Działkowiec”.
Delegacja z ROD „Słonecznik” w Iławie otrzymała od Prezesa Eugeniusza Kondrackiego Puchar Prezesa i tytuł „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2010”. Laureaci konkursu otrzymali tytuł ROD roku 2010, a 7 ogrodów otrzymało tytuł „ROD Roku 2010” w poszczególnych dziedzinach  Wszyscy otrzymali puchary, tablice okolicznościowe i dyplomy. Następnie 23 użytkowników działek wraz najbliższymi osobami odebrało z rąk Prezesa Związku dyplomy i tytuł „Wzorowa Działka Roku 2010”.
Całą uroczystość uświetniła gala 14 sztandarów Związkowych.

 

Treść przyjętej Rezolucji na Krajowych Dniach Działkowca 2010:

 

REZOLUCJA
w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
podjęta przez uczestników Krajowych Dni Działkowca 2010r. zgromadzonych w dniu 4 września 2010r.
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Rakowiec” w Warszawie

 Zwyczaj spotykania się działkowców w miesiącu wrześniu na Dniach Działkowca sięga początków ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich. Od ponad 100 lat spotykamy się by świętować kolejny sezon spędzony na działkach, które dla wielu z nas są nie tylko źródłem warzyw i owoców oraz miejscem wypoczynku naszych rodzin, ale nierzadko wręcz sposobem na życie. W tym roku jest szczególna okazja do świętowania.

Mija bowiem 5 lat od wejścia w życie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, której uchwalenie spełniło oczekiwania ogółu działkowców, czego wyrazem było przeszło 235 000 podpisów złożonych przez członków naszej społeczności pod jej projektem.


 Przyjęta przez Sejm w dniu 8 lipca 2005r. od samego początku cieszy się uznaniem w oczach działkowców. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że zawarto w niej rozwiązania łączące dorobek naszego ruchu z potrzebą odpowiedzenia na wyzwania stojące przed ogrodami dzisiaj i w przyszłości. W szczególności dotyczy to mechanizmów gwarantujących poszanowanie praw nabytych działkowców, chroniących ogrody przed pochopną likwidacją, oraz opierających funkcjonowanie ROD na samorządzie użytkowników działek.


 Niestety z tego samego powodu, dla którego działkowcy cenią ustawę o ROD, jest ona przedmiotem ataków ze strony grup postrzegających nasze działki wyłącznie przez pryzmat wartości nieruchomości, w myśl hasła „grunt to interes”. Na szczęście dotychczas, dzięki zaangażowaniu naszej społeczności, wychodziliśmy z tej walki zwycięsko.

Jak wiele może 1 000 000 rodzin użytkujących działki w ROD najlepiej pokazał sukces, jakim była batalia o naszą ustawę w ubiegłym roku. Zakończyła się ona odrzuceniem przez Sejm projektu zakładającego uchylenie ustawy o ROD i otworzenie drogi do masowej likwidacji ogrodów. Przeszło 620 000 podpisów działkowców zebranych wówczas w obronie naszej ustawy oraz jedność w idei zaprezentowana przez kilka tysięcy delegatów z całej Polski zgromadzonych 14 lipca 2009r. na I Kongresie PZD stanowiły argument, który nie mógł zostać niezauważony przez rządzących.


 Niestety, wbrew oczekiwaniom płynącym z ogrodów sukces z ubiegłego roku nie przyniósł spokoju. Po kilku miesiącach przyszło kolejne zagrożenie. Wiosną br. do ogrodów dotarła informacja o zaskarżeniu przez I Prezesa Sądu Najwyższego 6 przepisów ustawy o ROD.
Pytanie, dlaczego wobec cieszącej się olbrzymim poparciem społecznym ustawy postawiono tak poważne zarzuty, pozostaje praktycznie bez odpowiedzi.

Nie sposób bowiem uznać za nie treść uzasadnienia skargi. Poza teoretycznymi wywodami nie zawiera ono praktycznie żadnych argumentów wskazujących na zasadność sformułowanych w niej zarzutów. Z bliżej niesprecyzowanych powodów I Prezes Sądu Najwyższego podważył ustawę o ROD pomijając całkowicie fakt, że osoby których ona bezpośrednio dotyczy – czyli działkowcy - od lat czynnie angażują się w jej obronę. Czym kierował się podejmując tą inicjatywę?

Przez 5 lat praktycznego stosowania ustawa o ROD nigdy nie była obiektem jakichkolwiek zastrzeżeń w pracy Sądu Najwyższego. Dlaczego, wbrew woli przytłaczającej większości działkowców, podważa zapisy ustawy skutecznie służące obronie praw miliona polskich rodzin?
 Zagrożenie wywołane przez inicjatywę I Prezesa Sądu Najwyższego dla istnienia ogrodów i naszej przyszłości jest chyba najpoważniejsze w historii ogrodnictwa działkowego w Polsce. Skala zaskarżenia ustawy nie pozostawia wątpliwości.

Tak jak w przypadku ubiegłorocznego projektu ustawy celem jest zakwestionowanie modelu ogrodnictwa działkowego. W praktyce oznacza to, że istnienie ogrodów  stoi pod znakiem zapytania. Podważenie ustawy o ROD, w tym przepisów chroniących ogrody przed likwidacją, otworzy bowiem drogę do masowego przejmowania naszych działek na cele komercyjne. O tym, że kolejka chętnych już czeka, wiemy wszyscy.


 Dlatego też uczestnicy Krajowych Dni Działkowca 2010r. wzywają wszystkich działkowców do czynnego zaangażowania się w walkę w obronie ustawy o ROD. Tylko w ten sposób możemy zachować ogrody dla nas i dla przyszłych pokoleń. Składając własnoręczny podpis pod niniejszą Rezolucją, którą prześlemy do Trybunału Konstytucyjnego oraz innych najważniejszych osób i instytucji w Państwie, prosimy Was o wsparcie.

Po raz kolejny musimy wszyscy pokazać, że jesteśmy pełnoprawnymi, świadomymi swych praw i obowiązków obywatelami, którzy skupieni w swoim samorządzie nie chcą być dla władzy petentem, ale partnerem, którego opinii warto wysłuchać. Walczmy o ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, bo prawo, tak jak nasze ogrody – musi służyć społeczeństwu.


Pod w/w Rezolucją podpisy złożyło
 462 uczestników
Krajowych Dni Działkowca 2010

 

Warszawa, dn. 4 września  2010r.


                                                                                       

« Powrót