wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Skutki wrzeÂniowych ulew w ROD

Strona g│ˇwna

 

Ulewne deszcze, ktˇre przesz│y przez Polskŕ w dniach 1 -2 wrzeÂnia br., znˇw spowodowa│y powodzie i podtopienia na terenach rodzinnych ogrodˇw dzia│kowych.


W okrŕgu ma│opolskim, w wyniku intensywnego i d│ugotrwa│ego deszczu po raz kolejny ucierpia│y nastŕpuj▒ce ogrody: „Skawa” w Makowie Podhala˝skim, gdzie woda zala│a 10 dzia│ek rodzinnych, „Jasie˝” w Suchej Beskidzkiej – zalanych 60 dzia│ek do wysokoÂci 1,5 m, „Porabie” w MyÂlenicach – zalane 3 dzia│ki i „Jasie˝” w Proszowicach - zalany ca│y ogrˇd do wysokoÂci 1 metra.


Ponadto, ulewy podtopi│y ROD „Gˇrnik” w Brzeszczu” – 40 dzia│ek rodzinnych, ROD „Lusina” w Lusinie – 30 dzia│ek rodzinnych, ROD „P│aszˇw” w Krakowie – 80 dzia│ek rodzinnych i ROD „Pod Wierzbami” w Krakowie – 100 dzia│ek rodzinnych.


Ulewy nie ominŕ│y tak┐e ogrodˇw z terenu wojewˇdztwa Âwiŕtokrzyskiego, gdzie p│yn▒ca z rzek woda zala│y trzy ogrody, w tym: ROD „Kamionka” w Suchedniowie, ROD „S│oneczko” w St▒porkowie oraz ROD „Olszynka” w Kazimierzy Wielkiej.


Ponadto z okrŕgowego zarz▒du warmi˝sko – mazurskiego nap│ynŕ│y informacje o podtopieniu trzech ogrodˇw: „Relaks” w E│ku, gdzie zalanych zosta│o 57 dzia│ek, „Za Gajem” w Wˇjtowie – zalanych jest 8 dzia│ek i „Miejski” w Piszu.

AR

 

 

 

« Powrˇt