wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Sudeckie Dni Działkowca /29.08.2010r.

Strona główna

 


Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców

ul. Towarowa 7a

00-839 Warszawa


Sudeckie Dni Działkowca

 
W dniu 29 sierpnia 2010r. w Dzierżoniowie odbyły się Okręgowe Dni Działkowca Okręgu Sudeckiego PZD. W uroczystości tej wzięło udział ponad 400 działkowców w większości działkowców z dzierżoniowskich ogrodów, oraz zaproszeni goście, w tym Posłowie na Sejm RP Pan Henryk Gołębiewski i Pan Tomasz Smolarz , licznie reprezentowane były władze samorządowe miasta i starostwa na czele z Burmistrzem Dzierżoniowa Panem Markiem Piorunem i Wice starostą Powiatu Dzierżoniowskiego Panem Dariuszem Kucharskim.


Otwarcie Dni Działkowca poprzedziła uroczysta msza św. w kościele Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie.
Następnie wszyscy uczestnicy przemaszerowali na stadion miejski, gdzie znajdowała się scena udekorowana pięknymi koszami z plonami dożynkowymi które przygotowało 23 rodzinnych ogrodów działkowych z naszego okręgu. Wzięły one udział w konkursie na najpiękniejszy kosz działkowca.


Ponadto stadion udekorowany był banerami, flagami związkowymi oraz tablicami ze zdjęciami rodzinnych ogrodów działkowych oraz zdjęciami działek.


Na stadionie rozstawione były stragany z narzędziami ogrodniczymi i sadzonkami krzewów ozdobnych i sadzonkami winorośli, oraz nasionami warzyw i kwiatów , oraz stragany pszczelarzy prezentującymi wyroby pszczelarskie.

Działkowców oraz zaproszonych gości powitał Prezes Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD Pan Wincenty Kulik. W wystąpieniu swoim Pan Wincenty Kulik przedstawił wieloletnią tradycję organizowania Dni Działkowca w polskich ogrodach działkowych, a następnie przypomniał że w dniu 8 lipca br. minęła 5 rocznica uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i omówił jak ważna jest ta ustawa dla rozwoju i trwałości rodzinnych ogrodów działkowych.


W dalszej części swego wystąpienia Pan Wincenty Kulik omówił zagrożenie jakie niesie zaskarżenie naszej ustawy przez I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego i przedstawił projekt Rezolucji kierowanej do Trybunału Konstytucyjnego o odrzucenie wnioski Prezesa Sądu Najwyższego apelując do uczestników Dni Działkowca o podpisywanie Rezolucji.


Rezolucję podpisało 297 uczestników Dni Działkowca w tym Posłowie oraz przedstawiciele samorządu uczestniczący w uroczystościach.
Kończąc swoje wystąpienie Prezes złożył działkowcom okręgu sudeckiego w imieniu swoim i Prezesa Związku Pana Eugeniusza Kondrackiego najlepsze życzenia i pozdrowienia.


Ponadto Prezes Okręgu podziękował Burmistrzowi Dzierżoniowa za wieloletnią pomoc dzierżoniowskim ogrodom działkowym jak również za wydatną pomoc w organizację Okręgowych Dni Działkowca 2010.

W dalszej części uroczystości ogłoszone zostały wyniki konkursu okręgowego na „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy roku 2010" oraz konkursu wzorowa działka roku 2010,, zwycięzcom wręczono puchary ,dyplomy i nagrody. Zasłużonym działaczom wręczone zostały związkowe odznaczenia „Za zasługi dla PZD" i złote odznaki „Zasłużonego Działkowca".


Ponadto 25 działaczom wręczone zostały dyplomy Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego dyplomy „ Za zasługi w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych"

Podczas uroczystości Pan Henryk Gołębiewski - Poseł na Sejm RP przekazał najlepsze życzenia i pozdrowienia uczestnikom Dni Działkowca oraz wszystkim działkowcom Okręgu Sudeckiego PZD, oraz wręczył laureatom konkursu „Wzorowa Działka roku 2010" ufundowane przez siebie okazałe puchary.


Również Pan Tomasz Smolarz Poseł na Sejm RP wręczył wyróżnionym działkowcom puchary oraz przekazał najlepsze życzenia uczestnikom uroczystości.


Burmistrz Miasta Dzierżoniowa ufundował nagrody pieniężne dla wyróżnionych dzierżoniowskich ogrodów oraz wręczył wyróżnionym ogrodom działkowym puchary.
W przerwach uroczystości i na jej zakończenie uczestnikom Dni Działkowca umilały czas występy zespołów muzycznych i tanecznych.

W trakcie Dni Działkowca jego uczestnicy zostali poczęstowani działkowym bigosem i grochówka z kuchni polowej, oraz piwem.

 


/-/ Wincenty Kulik Prezes OZS PZD

 

Szczawno Zdój, dnia 30 sierpnia 2010r.

 

« Powrót