wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Informacja z zebrania Okręgowego Zarządu PZD w Pile

Strona główna

W dniu 30 sierpnia 2010 roku odbyło się zebranie Okręgowego Zarządu PZD z udziałem członków OZPZD, Prezesów ROD, członków Okręgowej  Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej PZD .

Na zebranie przybyli Członek Prezydium Krajowej Rady PZD- Tadeusz Jarzębak, zaproszeni parlamentarzyści  Północnej Wielkopolski - Senator RP Piotr Głowski /PO/, Posłowie- Stanisław Kalemba/PSL/ i Stanisław Stec/SLD/,Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Piły, Starostowie Powiatu Pilskiego, Złotowskiego, Chodzieskiego, Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Burmistrzowie – Chodzieży, Wągrowca, Złotowa, Czarnkowa, Łobżenicy, Jastrowia, Rogoźna.
Obradom przewodniczył Prezes OZ PZD – Marian Praczyk.

Główne tematy posiedzenia to:


 1. Jubileusz 5 lecia uchwalenia przez Sejm RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku.
Prezes OZ PZD Marian Praczyk w swoim wystąpieniu dokonał ceny  funkcjonowania i znaczenia ustawy dla działkowców, ogrodów i Związku. Poinformował  zaproszonych z okazji jubileuszu 5 lecia ustawy parlamentarzystów i samorządowców, którzy przez wszystkie lata walki o ustawę  wspierali działkowców i Związek w jej obronie o kolejnych zagrożeniach spowodowanych wnioskiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP sześciu artykułów ustawy o ROD  oraz o zapytaniu prawnym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie art. 24 ustawy o ROD.


Podziękował im za dotychczasową obronę  ustawy oraz wsparcie rzeczowe i finansowe rodzinnych ogrodów działkowych naszego okręgu. W imieniu działkowców poprosił o dalsze wsparcie naszych działań  w obronie ustawy.


Prezydent Piły w swoim wystąpieniu zadeklarował  poparcie dla ustawy o ROD . Podziękował Prezesom Zarządów ogrodów miasta Piły i Wyrzyska za zaprezentowanie swoich osiągnięć społeczeństwu miasta podczas „Zielonego Pikniku Rodzinnego”. Senator Piotr Głowski zapewnił Prezesów ROD i działaczy, że stanowisko Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej zaprezentowane podczas I Kongresu PZD w 2009 roku przez Senatora Mieczysława Augustyna w sprawie ustawy o ROD z 2005 roku jest niezmienne.

Parlamentarzyści PO są za obowiązującą ustawą o ROD . Poseł Stanisław Stec powiedział, że Posłowie Klubu Parlamentarnego SLD byli i będą z działkowcami. Będą wspierać nas w walce o ustawę i nie pozwolą na zmiany jej zapisów. Stanisław Kalemba  w swoich wystąpieniu   powiedział, że ustawa jest dobra, bo była to inicjatywa obywatelska i napisał ją Związek. Klub Parlamentarny PSL będzie bronił zapisów obowiązującej ustawy o ROD z 2005 roku.


Prezes ROD Sz. Wachowiaka w Wągrowcu Mieczysław Linetty w imieniu Prezesów rodzinnych ogrodów działkowych  podziękował władzom samorządowym  za ich zaangażowanie w obronę ustawy oraz za wspieranie finansowo i rzeczowo działalności ogrodów.
Słowa podziękowania za obronę ustawy do uczestników zebrania i zaproszonych gości skierował również Tadeusz Jarzębak członek Prezydium Krajowej Rady PZD oraz Wiceprezes OZ – Maria Fojt.


Prezes OZ PZD Marian Praczyk w podziękowaniu za obronę ustawy o ROD  wręczył wszystkim parlamentarzystom i samorządowcom z okazji jubileusz ustawy pamiątkowe statuetki.


Zebranie OZ przyjęło stanowisko w sprawie ustawy o ROD z 2005 roku, pod którym podpisy złożyli wszyscy uczestnicy zebrania.
Ponad to podczas zebrania dokonano oceny stanu zagospodarowania i funkcjonowania ROD i działek na podstawie przeprowadzonych przeglądów oraz  oceny przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w ROD w 2010 roku.

Po wysłuchaniu  oceny walnych zebrań Prezes OZ podziękował Prezesom ROD, którzy zakończyli działalność  w zarządach ogrodów za ich pracę na rzecz ogrodu społeczności ogrodowej. Wszyscy Prezesi otrzymali pamiątkowe statuetki.


 Następnie Członek Prezydium KR PZD Tadeusz Jarzębak wręczył Prezesom ROD  dyplomy od Prezesa Związku za obronę ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Zebranie zapoznało się z nowym wystąpieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku do Trybunału Konstytucyjnego z zapytaniem prawnym w sprawie art. 24 ustawy. W tej sprawie przyjęło jednogłośnie  stanowisko pod którym podpisali się wszyscy uczestnicy zebrania.


Członkowie OZ PZD zostali zapoznani z oceną zjawiska zameldowania i zamieszkiwania w ROD okręgu pilskiego,   z oceną stanu budownictwa na działkach  oraz roli struktur Związku w tym zakresie oraz w sprawie podjętych działań przez Krajową Radę PZD i Okręgowy Zarząd PZD w sprawie wyborów samorządowych.


Po dyskusji przyjęto uchwały  dotyczące omawianych tematów.


Ryszard Kukawka
Sekretarz OZ PZD
       w Pile

 

« Powrót