wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Poznańskie Okręgowe Dni Działkowca 2010

Strona główna


 
W bieżącym roku Okręgowe Dni Działkowca odbyły się w Gnieźnie 28 sierpnia i połączone były z Dożynkami Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz II Gnieźnieńskimi Dożynkami Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Gospodarzami uroczystości byli Prymas Polski ks. arcybiskup Józef Kowalczyk, Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski oraz prezes Okręgowego Zarządu PZD Zdzisław Śliwa.

W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście, będący przedstawicielami kościoła, Sejmu RP i samorządu lokalnego: Wśród gości obecni byli posłowie na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski i Zbigniew Dolata, przedstawiciel samorządu Województwa Wielkopolskiego Waldemar Witkowski, burmistrz Nowego Tomyśla Henryk Helwing, burmistrz Szamotuł Włodzimierz Kaczmarek.

Na obchody Dnia Działkowca przybyli działkowcy z całego Okręgu Poznańskiego. Nie zabrakło również przedstawicieli grup zawodowych związanych z produkcją roślinną - okoliczne gminy reprezentowali zarówno rolnicy, pszczelarze, jak i leśnicy. Na uroczystości pojawili się także mieszkańcy Gniezna. Organizatorami Okręgowych Dni Działkowca byli gnieźnieńscy działkowcy, którym przewodniczył Zdzisław Stankowiak - członek Prezydium OZ PZD w Poznaniu.


Obchody rozpoczęły się mszą w Katedrze Gnieźnieńskiej, którą odprawił Prymas Polski ks. arcybiskup Józef Kowalczyk. W wygłoszonej homilii podkreślał znaczenie obchodów tego ważnego wydarzenia jakim jest zebranie plonów rocznej pracy zarówno przez rolników jak i przez działkowców. W pochodzie przed Katedrą delegacje działkowców i rolników zaprezentowały poczty sztandarowe Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz kosze i wieńce dożynkowe.

Część oficjalna odbywała się u podnóża Katedry Gnieźnieńskiej. Otwarcia Okręgowych Dni Działkowca i Dożynek dokonali gospodarze uroczystości, którzy w wystąpieniach ponownie powitali zebranych i przekazali podziękowania za zebranie tak pięknych plonów. Prezydent Gniezna - Jacek Kowalski podkreślał znaczenie pracy na roli i w ogrodach działkowych dla społeczności Miasta.

Podziękował za trud oraz złożył gratulacje i życzenia adresowane do rolników i działkowców. Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu - Zdzisław Śliwa w wystąpieniu podkreślił rangę uroczystości po raz pierwszy zorganizowanej przez działkowców wspólnie z rolnikami i podziękował ks. Prymasowi za jego obecność i dobre słowo przekazane uczestnikom święta. Podziękował także Prezydentowi Miasta Gniezna za gościnę udzieloną działkowcom i troskę o rozwój ogrodów działkowych w tym mieście wyrażającą się pomocą w rozwiązywaniu trudnych problemów gnieźnieńskich ogrodów.

W dalszej części wystąpienia Prezes Zdzisław Śliwa podkreślił znaczenie ogrodów działkowych, które były, są i nadal będą potrzebne mieszkańcom polskich miast. Zwrócił uwagę na potrzebę popularyzowania idei ogrodnictwa w społeczeństwie, poprawy zagospodarowania ogrodów i potrzebę szerszego otwierania ogrodów na lokalne społeczności.

Wiele miejsca poświęcił kolejnemu atakowi na ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, podkreślając, że autorzy wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją 6 artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych nie rozumieją idei ogrodnictwa działkowego. Zaapelował do działkowców o przekazywanie poparcia dla ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, która jest dobrym prawem zabezpieczającym warunki funkcjonowania i rozwoju ogrodów działkowych w naszym kraju. Podziękował także tym ogrodom, które pośpieszyły z pomocą ogrodom dotkniętym klęską powodzi.

Na zakończenie prezes OZ PZD przekazał serdeczne pozdrowienia i życzenia dla działkowców od Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego. W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. Poseł Tadeusz Tomaszewski, odznaczony wcześniej odznaką „Za zasługi dla PZD", w gorących słowach podziękował za trud pracy rolników i działkowców, zapewnił działkowców o poparciu dla walki o ogrody, ustawę i Związek -gwaranta trwałości idei i ogrodów.

Równie silnie zabrzmiały słowa Waldemara Witkowskiego, który podkreślił potrzebę istnienia ogrodów i słuszność działań podejmowanych w obronie dobrej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Wiceprezes OZ PZD Jerzy Kucznerowicz odczytał następnie rezolucję w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, którą podpisało ponad 400 działkowców.


Na zakończenie części oficjalnej uroczystości ogłoszono wyniki konkursów „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2010", którego laureatami zostało 6 rodzinnych ogrodów działkowych, a także konkurów „Wzorowa Działka Roku 2010" i Kronika Ogrodu. Wszyscy laureaci otrzymali piękne dyplomy uznania oraz nagrody rzeczowe, które wręczali Prezydent Gniezna, Burmistrz Nowego Tomyśla i Prezes OZ PZD.

W części artystycznej wystąpiły na estradzie liczne zespoły artystyczne, a działkowcy i rolnicy zostali ugoszczeni tradycyjną grochówką.


Podczas całodniowych uroczystości na stoiskach przygotowanych przez gnieźnieńskie ogrody działkowe można było obejrzeć plony działkowców. Nie zabrakło równie konkursu na najładniejszy kosz i wieniec dożynkowy.

 

  

                                                                          Opracowali:
                                                                         

                                                              Magdalena Klessa 

                                                                    Zdzisław Śliwa

« Powrót