wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Kolejne dotacje udzielone przez zarz▒dy PZD

Strona g│ˇwna

 

Do dnia 20  sierpnia 2010 roku nastŕpuj▒ce okrŕgowe zarz▒dy PZD przekaza│y kolejne wykazy rodzinnych ogrodˇw dzia│kowych dotkniŕtych powodzi▒, ktˇre otrzyma│y pomoc finansow▒ w formie dotacji:

w okrŕgu legnickim


ROD „úu┐yce” w Lubaniu, ROD „Pszczˇ│ka Maja” i ROD „Kolejarz” w Žcinawie oraz ROD „Sasanka” w Bogatyni na kwotŕ 2 560,00 z│
ú▒cznie OZ PZD w Legnicy udzieli│ dotacji na usuwanie skutkˇw powodzi na kwotŕ 5 980,00 z│.

w okrŕgu mazowieckim


ROD „Raj” w Warszawie                              14 000,00 z│
ROD „Wa│ WiÂlany” w Warszawie                  10 000,00 z│
ROD „Wspˇ│praca” w úomiankach                  20 000,00 z│
ROD „Winnica I” w Warce                            4 000,00 z│
ROD „Winnica – Maki” w Warce                     2 000,00 z│
ROD „Wodniak” w Warszawie                        20 000,00 z│
ROD „Pestka” w Nowym Dworze Mazowieckim  30 000,00z│
ROD „Wilanˇw” w Warszawie                        10 000,00 z│
ROD „Nad Jeziork▒ I” Jazgarzew                     8 000,00 z│  
ROD „Gaj” w Warszawie                               15 000,00 z│
ROD „Irys” i „Danusin” w Warszawie               4 000,00 z│
ROD „Wilga” w Warszawie                            5 000,00 z│
ROD „Ustronie” w Siedlcach                          8 000,00 z│

ROD „»wirki i Wigury” w P│ocku                       8 000,00 z│
ROD „Stokrotka” w Radomiu                           8 000,00 z│
ROD „Bohaterˇw Studzianek” Žwier┐e Gˇrne      8 000,00 z│
ROD „Czubajowizna” Czubajowizna                  3 000,00 z│
ROD „Paluch Miejski” w Warszawie                  15 000,00 z│

ú▒cznie OZ PZD mazowiecki udzieli│ dotacji na usuwanie skutkˇw powodzi na kwotŕ 192 000,00 z│.

AR

« Powrˇt