wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Dotacje dla ROD dotkniŕtych powodzi▒

Strona g│ˇwna

Dotacje dla ROD dotkniŕtych powodzi▒


Prezydium Krajowej Rady PZD podjŕt▒ uchwa│▒ z dnia 17 sierpnia 2010 r.
nr 166/2010 w sprawie przyznania dotacji na inwestycje i remonty
w Rodzinnych Ogrodach Dzia│kowych w zakresie usuwania skutkˇw Powodzi 2010 rozpoczŕ│o przyznawanie dotacji.
W dniu 17 sierpnia br. Prezydium Krajowej Rady przyzna│o pierwsze dotacje dla  ROD, ktˇre ucierpia│y wskutek powodzi. Žrodki te pochodz▒ z konta „Powˇd╝ 2010”, na ktˇrym gromadzone s▒ Ârodki  przekazane przez OZ PZD, Zarz▒dy ROD, wp│aty indywidualne oraz KR PZD i wydawnictwo „dzia│kowiec”.
Jako pierwsze dotacje otrzyma│y nastŕpuj▒ce ogrody:
1. ROD „Storczyk” w Blachowni – na remont Domu Dzia│kowca – 7 000 z│,
2. ROD „Spo│emowiec” w Czŕstochowie - na odbudowŕ zniszczonych rowˇw melioracyjnych, przepustˇw i mostkˇw – 10 000 z│,
3. ROD im. „Marii Konopnickiej” w Czŕstochowie - na przebudowŕ zniszczonych rowˇw melioracyjnych – 10 000 z│,
4. ROD „Jelonek” w Czŕstochowie - na odbudowŕ i utwardzenie drogi dojazdowej oraz parkingu - 10 000 z│.
Na kolejnych posiedzeniach Prezydium KR PZD bŕdzie rozpatrywa│o kolejne wnioski.

 

Wydzia│ Gospodarki Gruntami  KR PZD
Monika »elazko

« Powrˇt