wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Działkowcy z Danii odwiedzają szczecińskich działkowców

Strona główna


DZIAŁKOWCY Z DANII ODWIEDZAJĄ SZCZECIŃSKICH DZIAŁKOWCÓW


Zgodnie z ustaleniami Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie w dniu 08-08-2010 o godzinie 14,00 powitano delegację przedstawicieli duńskich ogrodów działkowych w ilości dziesięć osób na czele której stał Pan PEDER  KORSHOJ - emerytowany major wojska duńskiego. Z polskiej strony witali Prezesi ROD w Szczecinie:


1. Andrzej Kołodziejczyk  ROD „Powstańców Wielkopolskich"
2. Franciszek Ozga         ROD „Wiarus"
3. Władysław Olczyk       ROD „Krzekowo"
4. Józef Romanowski       członek KR i członek OZ Szczecin - pilot i  tłumacz.


Poinformowaliśmy, że milionem działkowców ( PZD w Polsce w Warszawie) zarządza Prezes Eugeniusz Kondracki a Prezesem Okręgowego Zarządu w Szczecinie-jest Tadeusz Jarzębak, który w tym czasie przebywał na urlopie. W imieniu Kierownictwa PZD mieliśmy zaszczyt i honor powitać naszych gości.


Następnie poinformowaliśmy naszych gości o strukturze podziału PZD na 26 okręgi. Nasz OZ PZD w Szczecinie zarządza 173 ROD. W tych ogrodach uprawia działki 52 526 członków PZD wraz ze swymi rodzinami. Powierzchnia ogrodów to 2500 hektarów. Około 50% - to ogrody w mieście Szczecin, a reszta w naszym okręgu. Działkowcy do pomocy mają 201 instruktorów.

Pracujące w ogrodach Zarządy są wybierane w cyklu 4 -letnim na Walnych Zebraniach i nie są pracownikami a są aktywistami. Skład Zarządu od 5-11 osób. Kontroluje pracę Zarządu - Komisja Rewizyjna w składzie 3-9 członków. Działa na terenie Ogrodu Komisja Rozjemcza w składzie 3-9 członków. Nad całością pracy czuwa i pomaga OZ PZD Szczecin pod kierownictwem Prezesa Tadeusza Jarzębaka.


1. Nasi goście zwiedzili pierwszy ROD „POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH" - który został założony w 1979 r. Powierzchnia ogrodu 11 ha podzielona na 360 działek. Wybrany Zarząd w 2010 r. pracuje w 7 osobowym składzie oraz Komisje w trzy osobowych składach. Zaprezentowano działki w ogrodzie te wyróżnione oraz przylegające. Zwiedzano po alejkach ogrodu chociaż pogoda była deszczowa. Uratowały sytuację wcześniej przygotowane dla każdej osoby z gości parasolki, które zostały wręczone na początku spotkania naszych gościom. Po zwiedzeniu ogrodu w czasie około godziny goście zostali zaproszeni do Domu Działkowca, gdzie czekała ciepła kawa, herbata oraz własne wypieki ciast. W czasie konsumpcji opowiedziano szczegóły historii ogrodu i o pracy zarządu. Goście wpisali się do Księgi Pamiątkowej ROD. Trwała cały czas wymiana pytań i odpowiedzi. Ogród był do wizyty przygotowany wzorcowo.


2. Drugi ROD „WIARUS" zaprezentował Dom Działkowca i teren ogrodu. Ogród rozpoczął swoją działalność w 1981 r. na obszarze 9 ha podzielony na 217 działek. Zarząd pracuje w 9 osobowym składzie a Komisje Rewizyjna i Rozjemcza w składach 5 osobowych.
Przedstawiono najważniejsze osiągnięcia i wyróżnienia w klasyfikacji krajowej i regionalnej. Bardzo dobrze prezentował się teren ogrodu i poszczególne działki.


3. Trzeci - ROD „KRZEKOWO" z uwagi na padający dalej deszcz w pierwszej kolejności Prezes zaprosił na przygotowany na ciepło poczęstunek z potraw można nazwać o charakterze narodowym z bigosem, gołąbkami, wędlinami, rybami przygotowanymi w różnych technologiach kuchni europejskiej. Do tego kawa herbata i zimne napoje jak również narodowy rarytas z puszczy Białowieskiej. Zaskoczeniem dla naszych gości było powitanie gości przez akordeonistę, który cały czas nastrojowo utrzymywał atmosferę. Naszemu gościowi z Danii który kończył w dniu 08-08-2010 - 66 lat, polskim zwyczajem odśpiewano „STO LAT" z kompletem załączników znanych nie tylko w Polsce. Była i wersja skrócona „HAPPY BIRTHDAY TO YOU". Zapoznano z bogatą historią ogrodu, który powstał w 1976 r. na terenie 45 ha który został podzielony na 1100 działek. Członków ogrodu jest 2200 osób. Ogrodem kieruje Zarząd w składzie 9 osobowym. Komisja Rewizyjna w składzie 5 osób a Komisja Rozjemcza w składzie 4 osób. Ogród był wyróżniany otrzymanymi krajowymi nagrodami konkursowymi przyznanymi przez Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego w 2006 r. Bardzo ładnie zaprezentowana jest historia Zarządu Ogrodu poprzez umieszczone zdjęcia w historycznej kolejności. Wymieniono najważniejsze informację o PZD, o ogrodzie, regulaminie i naszej ustawie z 2005 r. która od kilku lat Działkowcy konsekwentnie bronią przed zakusami niszczenia naszej struktury ogrodowej. Skolekcjonowano przeszło 620 000 podpisów Działkowców w uzasadnionej i słusznej obronie naszych praw i skierowano do najwyższych organów państwowych i politycznych oraz Sejmu i Senatu RP.


Około godziny 18 -stej zakończono wizytę na ogrodzie Krzekowo - dziękując naszym Duńskim Gościom za przyjazd, za wizytę, za zainteresowanie się polskim modelem ogrodnictwa, za ich bardzo życzliwe i ciepłe słowa podziękowania za naszą gościnność mając nadzieje ze nasze dwustronne wizyty będą odbywać się w jeszcze lepszej organizacji i przekazywaniu doświadczeń oraz w bardzo ważnej integracji europejskiej.


Pragnę ze swojej strony serdecznie podziękować ww. Zarządom ROD w Szczecinie za włożony trud w przygotowanie ogrodów do wizyty delegacji z Danii działkowców. W mojej ocenie znaczna ilość Działkowców będących u siebie na działkach była dumna, że to właśnie ich ogród jest prezentowany gościom zagranicznym i myślę ze to będzie miało wpływ na jeszcze lepszą pielęgnację i dbałość o własne działki i estetykę całego ogrodu.
Spotkanie zarejestrował i podzielił się spostrzeżeniami Józef Romanowski

 

  

 

 

 

« Powrót