wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Jubileusz 65-lecia ROD "KOLEJARZ" w Ostrowie Wlkp.

Strona g│ˇwna


Jubileusz 65-lecia ROD „KOLEJARZ” w Ostrowie Wielkopolskim


Zarz▒d ROD W Ostrowie Wlkp. sk│ada serdeczne podziŕkowanie za otrzymane ┐yczenia i piŕkny puchar z okazji 65-lecia powstania naszego ogrodu.


JednoczeÂnie informujemy, ┐e z okazji 65-lecia ogrodu zorganizowaliÂmy spotkanie integracyjne, w ktˇrym udzia│ wziŕli dzia│kowcy wraz z rodzinami. Zas│u┐eni dzia│kowcy zostali wyrˇ┐nieni przez OZ PZD w Kaliszu odznakami zwi▒zkowymi.

Srebrne odznaki „Zas│u┐ony Dzia│kowiec” otrzyma│o 15 dzia│kowcˇw i 15 dzia│kowcˇw br▒zowe. Ponadto 12 dzia│kowcˇw wyrˇ┐nionych zosta│o dyplomami za piŕkn▒ dzia│kŕ w 2010r. Przyznano rˇwnie┐ statuetki i nagrody rzeczowe za  I, II, III miejsce za udzia│ w konkursie wzorowa dzia│ka 2010r.

Spotkanie by│o rˇwnie┐ okazj▒ do z│o┐enia podziŕkowania dla cz│onkˇw Zarz▒du i Ogrodowych Komisji Statutowych za pracŕ w okresie 65-lecia ogrodu. »yj▒cy jeszcze cz│onkowie otrzymali foldery i statuetki z podziŕkowaniem za zaanga┐owanie i pracŕ dla dobra naszego ogrodu i Zwi▒zku.


Zorganizowano rˇwnie┐ w tym dniu, tj. 31 lipca 2010 r. po uroczystym spotkaniu z dzia│kowcami gry, zabawy i konkursy dla dzieci. Za udzia│ dzieci wyrˇ┐nione zosta│y drobnymi upominkami- nagrodami.
Spotkanie integracyjne i zabawy dla dzieci cieszy│y siŕ bardzo du┐ym zainteresowaniem, a obchody zako˝czy│y siŕ po godz. 1.00 w nocy.

Za Zarz▒d
Prezes
Jerzy Krzy┐a˝ski

Ostrˇw Wlkp., dnia 9 sierpnia 2010r.

« Powrˇt