wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Pomoc dla powodzian-mail od Pana S│awomira Wziŕtka

Strona g│ˇwna

Pomoc dla powodzian /mail od Pana S│awomira Wziŕtka/


Zarz▒d ROD „Wilkanˇw” w Wilkanowie ko│o Zielonej Gˇry przeznaczy│ kwotŕ 1500z│, na pomoc w miejscowoÂci Bogatynia.

W dniu 11.08.2010r. wraz z wiceprezesem pani▒ Wies│aw▒ Prog▒ dokona│em zakupu rˇ┐nego rodzaju artyku│ˇw, ktˇre osobiÂcie w tym dniu zawie╝liÂmy do Bogatyni i przekazaliÂmy do Urzŕdu Miasta i Gminy Bogatynia. Przekazane artyku│y to 20 p│ynˇw do mycia naczy˝, 20 p│ynˇw do czyszczenia i dezynfekcji, 20 proszkˇw do prania, 10 kompletˇw poÂcieli, 20 │opat, 5 siekier, latarkŕ akumulatorow▒, 40 kompletˇw rŕcznikˇw na │▒czn▒ kwotŕ 1500 z│.

Pozdrawiam,
S│awomir Wziŕtek

« Powrˇt