wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Dni Działkowca w Krotoszynie

Strona główna

W dniu 24 lipca 2010r. odbyły się „Dni Działkowca 2010r.” w ROD im. Mikołaja Kopernika w Krotoszynie. W uroczystości uczestniczył m.in. Pan Leon Kusterka – członek Prezydium OZ PZD w Kaliszu, prezes Kolegium Prezesów Powiatu Krotoszyńskiego.

Uroczystość rozpoczął okolicznościowym wystąpieniem prezes Zarządu ROD Pan Józef Kościelny. Prezes Zarządu ROD omówił obecną sytuację panującą w PZD po złożeniu przez  I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z konstytucją sześciu artykułów ustawy o ROD, mających decydujące znaczenie dla zachowania praw działkowców i trwałości ogrodów. Prezes przedstawił także znaczącą dla PZD rolę działkowców w obronie ustawy o ROD.

„Dni Działkowca 2010” w Krotoszynie były również okazją do wręczenia wyjątkowo zasłużonym działkowcom ROD im. M. Kopernika m.in. srebrnych i brązowych odznak pn:  „Zasłużony Działkowiec”, dyplomów za działalność na rzecz ogrodu i dyplomów za wkład pracy w Komisji ds. Ładu i Porządku w ogrodzie. Dokonano także wręczenia nagród i dyplomów za udział w konkursie zorganizowanym przez ROD pn: „Piękna Działka Roku 2010”.

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie aktywu, w którym wzięli udział odznaczeni, laureaci konkursu, wyróżnieni działacze, sponsorzy imprezy oraz zaproszeni goście.

Podczas imprezy nie zapomniano  także o najmłodszych uczestnikach. Dla dzieci przewidziane były atrakcyjne gry, zabawy i konkursy pod opieką harcerek z 23 DSH „Skant” w Krotoszynie.

Na zakończenie Prezes Zarządu podziękował wszystkim zgromadzonym za przybycie i wsparcie  krotoszyńkich „Dni Działkowca 2010” .

Zarząd ROD im. Mikołaja Kopernika w Krotoszynie składa Krajowej Radzie PZD oraz wszystkim ogrodom i działkowcom serdeczne życzenia z okazji Dni Działkowca 2010 r.

                                                      Zarząd ROD

                                                                   im. Mikołaja Kopernika

                                                                   w Krotoszynie

« Powrót