wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Kolejne doniesienia w sprawie szkˇd w ROD po sierpniowej nawa│nicy

Strona g│ˇwna

 

Do Krajowej Rady PZD nap│ynŕ│y kolejne informacje dotycz▒ce ogrodˇw, ktˇre ucierpia│y w wyniku przejÂcia przez Polskŕ nawa│nicy w dniach 7 - 8 sierpnia 2010 r.

W okrŕgu legnickim powˇd╝ spowodowa│a zalanie ROD „úu┐yce” w Zgorzelcu, „Sasanka” w Bogatyni, „Pod Olch▒” w Olszynie i „úu┐yce” w Lubaniu. ú▒cznie ucierpia│o 397 dzia│ek. W zwi▒zku z faktem, i┐ woda nadal stoi w ogrodach, nie mo┐na jeszcze oszacowaŠ strat, jakie ponios│y ogrody.


JednoczeÂnie, w celu udzielenia dora╝nej pomocy dzia│kowcom, ktˇrzy zamieszkuj▒ zalan▒ Bogatyniŕ, OZ PZD w Legnicy zakupi│ │opaty, wiadra, siekiery i Ârodki czystoÂci, ktˇre niezw│ocznie zosta│y rozdysponowane.


Nawa│nica nie ominŕ│a tak┐e ogrodu po│o┐onego na terenie okrŕgowego zarz▒du w Zielonej Gˇrze, gdzie rzeka Nysa úu┐ycka zala│a 30 dzia│ek w ROD  „Zorza” w Gubinie.

« Powrˇt