wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Stanowisko Krajowej Rady PZD z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie Jubileuszu 5-lecia uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Strona główna

 

5 LAT USTAWY O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH


STANOWISKO


Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 24 czerwca 2010r.
w sprawie Jubileuszu 5-lecia uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych


Przyjęcie przez Sejm RP 8 lipca 2005 roku ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych było ukoronowaniem starań całej naszej organizacji o prawne zabezpieczenie przyszłości ogrodów działkowych w Polsce.

Akt ten stanowił połączenie dorobku przeszło 110-letniej tradycji ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce z wyzwaniami, które stawia przed ogrodami dzień dzisiejszy i przyszłość. Było to możliwe dzięki szerokim konsultacjom społecznym, jakim projekt został poddany na etapie opracowania jego założeń oraz podczas prac parlamentarnych.

Gwarantowało to, że jego rozwiązania będą odpowiadały wyzwaniom, stojącym przed naszymi ogrodami i potrzebom występującym w nich na co dzień, a także oczekiwaniom zgłaszanym przez działkowców.

Szerokie konsultacje i wysłuchanie społeczeństwa zaowocowało również gremialnym poparciem, z jakim ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych spotkała się w środowisku polskich działkowców. Już na etapie jej uchylenia w ogrodach zebrano ponad 235 000 podpisów działkowców popierających inicjatywę.


Zawarte w ustawie o ROD rozwiązania zabezpieczające istnienie ogrodów i gwarantujące ich sprawne funkcjonowanie oraz poszanowanie praw użytkowników działek sprawdziły się w praktyce. Bez wątpienia akt ten nie zawiódł oczekiwań działkowców. Świadczy o tym, fakt iż w 2009 roku w reakcji na próbę zmiany ustawy o ogrodach zebrano ponad 620 000 podpisów pod petycją w obronie jej integralności.

Z uznaniem spotkała się również w Europie, czego wyrazem były korzystne opinie wyrażane przez Europejskie Biuro Ogrodów Działkowych i Rodzinnych z Luksemburga oraz organizacje działkowców z innych Krajów europejskich.


Mając świadomość znaczenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych dla bezpieczeństwa prawnego polskich działkowców oraz przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych i całego ruchu działkowego w Polsce, krajowa Rada PZD wzywa wszystkie jednostki organizacyjne Związku, zarządy ogrodów i okręgów, a także indywidualnych działkowców, aby godnie uczcili przypadającą w tym roku 5 rocznicę jej uchwalenia.

Niebagatelna wartość tego aktu dla naszego ruchu sprawia, iż Jubileusz przyjęcia ustawy przez Sejm zasługuje na szczególne podkreślenie.

Krajowa Rada PZD apeluje, aby poparcie i uznanie, jakim ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych cieszy się w naszym środowisku, znalazły wyraz w trakcie tegorocznych uroczystości związkowych, w szczególności Dni Działkowca 2010r.

                                                    

                                                                  KRAJOWA RADA
                                             POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

Warszawa, dnia 24 czerwca 2010r.

« Powrót