wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Bezp│atne badanie gleby w zalanych ROD !

Strona g│ˇwna

Bezp│atne badanie gleby w zalanych ROD

Krajowa Rada PZD otrzyma│a pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2010 r. (znak: HORnn-077-9-1/10), w ktˇrym pozytywnie ustosunkowuje siŕ do wniosku Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw o bezp│atne wykonanie przez okrŕgowe stacje chemiczno-rolnicze bada˝ gleby na terenach rodzinnych ogrodˇw dzia│kowych dotkniŕtych tegoroczn▒ powodzi▒.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrazi│ zgodŕ na bezp│atne badania gleby, ktˇre bŕd▒ obejmowa│y takie parametry jak: pH, zasolenie, azot w formie azotanowej, fosfor, potas, wap˝, magnez oraz chlorki.

Badaniu zostanie poddanych 1173 prˇbek gleby z 430 ROD o │▒cznej powierzchni 2 131,14 ha i liczbie dzia│ek rodzinnych - 54 868, po│o┐onych na terenie 13 wojewˇdztw.

Okrŕgowe Zarz▒dy PZD zosta│y zobowi▒zane do podjŕcia niezw│ocznej wspˇ│pracy z w│aÂciwymi terenowo okrŕgowymi stacjami chemiczno-rolniczymi, w tym do uzgodnienia sposobu i terminu przekazywania prˇb gleby do analizy.

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi- do pobrania

« Powrˇt