wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dn.15 lipca 2010r.

Strona główna

 

Do Krajowej Rady PZD wpłynęły wystąpienia od zarządów i działkowców z kilku ROD, w których zawarta jest prośba o zwolnienie działkowców ze składki członkowskiej w br. z uwagi na szkody wyrządzone przez powódź.

 

Należy stwierdzić, że niezależnie od przyczyny, jaka leży u podstaw wniosku o zwolnienie ze składki członkowskiej, żaden organ Związku nie został uprawniony przez statut PZD do udzielania zwolnienia od obowiązku uiszczania składki.

 

Każdy działkowiec wpłaca składkę członkowską z tytułu przynależności do Polskiego Związku Działkowców, a nie z tytułu użytkowania działki. Powierzchnia działki służy jedynie do wyliczenia należności z tytułu składki członkowskiej za dany rok. Składka przeznaczona jest na finansowanie funkcjonowania wszystkich organów PZD, w tym także ROD, gdzie pozostaje 65 % składki.

 

W bieżącym roku rodzinne ogrody działkowe ucierpiały z powodu ogromnej powodzi, niektóre dwu, a nawet trzykrotnie były całkowicie zalewane.

 

W wyniku tegorocznej powodzi pod wodą w całym kraju znalazło się  57087 działek w 450 rodzinnych ogrodów działkowych. Tak więc blisko 60 tysięcy działkowych rodzin poniosła straty w wyniku powodzi. Związek, jak zawsze w obliczu takiej katastrofy, stara się przyjść z pomocą jak największej liczbie ogrodów.

 

Możliwości jednak są ograniczone. Krajowa Rada utworzyła specjalne konto „Powódź 2010”, na które wpłaciła wszystkie możliwe środki, jakie były w jej dyspozycji. Wpłat na to konto dokonało wiele okręgowych zarządów, a także 540 rodzinnych ogrodów działkowych i wielu działkowców.

 

Środki są przeznaczone na dofinansowanie usuwania skutków powodzi w ogrodach. Niezależnie od tego pomocy finansowej ogrodom udzielają okręgowe zarządy, a wiele działań skierowanych jest na pomoc dla działkowców, szczególnie w zakresie oczyszczenia działki i odkażenia ziemi.

 

Wspólne działanie ogrodów i działkowców świadczy o dużej solidarności naszego środowiska, ale też poczucia pewności, że w obliczu klęski bądź zagrożeń każdy ogród może liczyć na pomoc społeczności działkowej, bo wszyscy jesteśmy członkami jednej organizacji. Nie byłoby zatem zasadne, aby ogród, który wymaga pomocy od innych ogrodów, a przecież ta pomoc finansowana jest głównie ze składki członkowskiej, sam tej składki nie płacił.

 

Tak pojmuje zdecydowana większość członków Związku, świadczy o tym powszechny udział w pomocy dla poszkodowanych przez powódź, ale także wpłaty składki członkowskiej z ROD, które powódź dwukrotnie w tym roku zniosła z powierzchni ziemi.

 

Na wstępie wyraźnie stwierdzono, że nie ma statutowej możliwości zwolnienia ze składki członkowskiej, jednak zasadne jest poinformować występujących o zwolnienie o obowiązujących regułach, ale i o tym, że w potrzebie mogą liczyć na organizację, której są członkami.

 

      Prezydium Krajowej Rady

Polskiego Związku Działkowców

 

 

 

 

Warszawa, dnia 15 lipca 2010 r.

« Powrót