wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Dni Otwartych Drzwi w Podkarpcakim OÂrodku Doradztwa Rolniczego - Boguchwa│a

Strona g│ˇwna

W dniach 26 i 27 czerwca br. w Podkarpackim OÂrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odby│a siŕ wystawa rolnicza pn. „Dni Otwartych Drzwi - Boguchwa│a 2010".

 W wystawie uczestniczy│o wielu regionalnych hodowcˇw zwierz▒t domowych, hodowcˇw roÂlin ozdobnych, kiermasz zdrowej ┐ywnoÂci, rŕkodzie│a ludowego, a tak┐e swoje stoisko wystawowe zaprezentowa│ Okrŕgowy Zarz▒d Podkarpacki PZD w Rzeszowie. Podczas kiermaszu wystawiliÂmy ksi▒┐ki Wydawnictwa „Dzia│kowiec", pracownicy biura OZP przedstawiali zainteresowanym program dzia│ania zwi▒zku, obecn▒ sytuacjŕ PZD, natomiast Instruktor ds. ogrodnictwa udziela│a porad ogrodniczych. S│oneczna pogoda ktˇra towarzyszy│a nam przez dwa dni sprzyja│a naszej promocji Zwi▒zku. ZaobserwowaliÂmy du┐e zainteresowanie tak▒ form▒ promowania naszej organizacji i pokazywania potrzeb istnienia ogrodˇw dzia│kowych w regionie, wÂrˇd lokalnej spo│ecznoÂci.

Opr. Agnieszka Sycz

« Powrˇt