wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Podziŕkowanie z ROD "Pa│uczanka" w »ninie

Strona g│ˇwna

»nin, 8 lipca 2010 r.


Zarz▒d Rodzinnego Ogrodu Dzia│kowego
im. „Pa│uczanka” w »ninie


Pan
Eugeniusz Kondracki Prezes
Krajowej Rady
Polski Zwi▒zek Dzia│kowcˇw

 
Szanowny Panie Prezesie !
W imieniu w│asnym a przede wszystkim w imieniu dzia│kowcˇw Rodzinnego Ogrodu dzia│kowego „PAúUCZANKA" w »ninie serdecznie dziŕkujŕ za ┐yczenia, dyplom i przepiŕkny puchar przes│any przez Pana z okazji jubileuszu 50-lecia naszego Ogrodu.


Pragnŕ nadmieniŠ Ogrˇd nasz to 65 dzia│ek i powsta│ na mocy decyzji ˇwczesnej Powiatowej Rady Narodowej w »ninie jako ogrˇd dla pracownikˇw ┐ni˝skiego PKP.
Podczas uroczystoÂci jubileuszowych nie zapomnieliÂmy o dzia│kowcach, ktˇrzy ucierpieli z powodu powodzi i zebraliÂmy na ten cel kwotŕ 400 z│, ktˇr▒ w dniu 6.07.2010r. wp│aciliÂmy na konto utworzone przez KR PZD.


Z wyrazami szacunku

Prezes Zarz▒du

ROD "Pa│uczanka"

Marian Bie˝

 

 

« Powrˇt