wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

ROD "Malwa" ugoÂci│ dzieci

Strona g│ˇwna

Rodzinny Ogrˇd Dzia│kowy „Malwa” w Pile zorganizowa│ dla dzieci i wnukˇw swoich dzia│kowcˇw Dzie˝ Dziecka.


Impreza pod has│em „Bezpieczny ogrˇd” zgromadzi│a a┐ 83 dzieci. Maluchy mog│y zobaczyŠ od Ârodka radiowˇz, stra┐acki wˇz bojowy, polaŠ wod▒ z wŕ┐a gaÂniczego, poznaŠ pracŕ psa przewodnika.
Dzieci odwiedzi│ tak┐e dzielnicowy, ktˇry ostrzega│ przed zagro┐eniami i kontaktami z nieznajomymi.


Aktywizuj▒ce gry i zabawy zorganizowa│y panie z Przedszkola nr 15. Festyn zorganizowano przy wspˇ│udziale policjantˇw i stra┐akˇw,  a tak┐e dziŕki wsparciu miejscowych  Zak│adˇw Przemys│u Ziemniaczanego.

Impreza zgromadzi│a wielu uczestnikˇw, na koniec zgodnie z tradycj▒, ka┐de dziecko otrzyma│o prezent.

« Powrˇt