wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Posiedzenie Okręgowego Zarzadu w Lublinie

Strona główna


W Lublinie w dniu 6 lipca 2010 r. odbyło się XIII posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD, które prowadził z upoważnienia Prezesa OZ Stanisława Chodaka, pełniący funkcję Skarbnik Okręgu Edward Trojanowski. Krajową Radę PZD reprezentowała mgr Katarzyna Dudzińska.


Podczas posiedzenia Okręgowego Zarządu w Lublinie przyjęte zostało zbiorcze sprawozdanie finansowe z ROD za 2009 r. oraz preliminarze ROD na 2010 r.
Sekretarz Okręgu Jerzy Bodzak przedstawił informację i ocenę z przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ROD w 2010 r. Okręgowy Zarząd podjął uchwałę o unieważnieniu jednego zebrania, które odbyło się z naruszeniem statutu PZD.


Prowadzący posiedzenie omówił aktualną sytuację Związku i najważniejsze zadania dla Okręgowego Zarządu na najbliższy okres. Przedstawiona była odpowiedź Biura Trybunału Konstytucyjnego skierowana do Krajowej Komisji Rozjemczej oraz podjęte stanowisko w powyższej sprawie przez KR PZD w dniu 26.06.2010 r. Następnie przedstawione zostały inne stanowiska przyjęte przez KR w sprawie współpracy z samorządami lokalnymi, zbliżającym się jubileuszem 5-lecia uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz obowiązku organizowania szkoleń wszystkich zarządów ROD.


Przedstawicielka Krajowej Rady PZD mgr Katarzyna Dudzińska szczegółowo omówiła działania podejmowane przez władze Związku w sprawach obrony ustawy, pomocy ogrodom poszkodowanym na skutek powodzi, udzieliła szeregu wyczerpujących odpowiedzi na zgłaszane przez uczestników posiedzenia plenarnego pytania. Poinformowała zebranych, że prezesi rod otrzymają wkrótce wydrukowany przez KR „Poradnik Prezesa ROD”,  który ułatwi sprawowanie funkcji, szczególnie nowo wybranym Zarządom.


Dużo uwagi na posiedzeniu plenarnym poświęcono formom pomocy dla ogrodów dotkniętych zalaniem i podtopieniami oraz ustalono kierunki udzielania szybkiej pomocy poszkodowanym ogrodom. Zebrani zwrócili  się z apelem do Zarządów ROD oraz działkowców o udzielanie pomocy finansowej na konto utworzone przez Krajową Radę „POWDŹ 2010”.


Op. Anna Ewa Michowska

« Powrót