wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Rodzinny festyn w W▒growcu

Strona g│ˇwna


W sobotŕ 3 lipca 2010 roku Zarz▒d Rodzinnego Ogrodu Dzia│kowego im. 'Nad Nielb▒' w W▒growcu zaprosi│ dzia│kowcˇw ogrodu z rodzinami na festyn z okazji 30 – lecia powstania ogrodu.

W uroczystoÂci udzia│ wziŕ│o 600 osˇb oraz zaproszeni goÂcie- sekretarz Okrŕgowego Zarz▒du PZD w Pile, Starosta W▒growiecki, w│adze Miasta W▒growca –Przewodnicz▒cy Rady Miasta oraz Burmistrz, delegacja dzia│kowcˇw z ogrodu z Nowego TomyÂla oraz z ogrodˇw miasta W▒growca.


Podczas uroczystoÂci Zarz▒d ogrodu podziŕkowa│ dzia│kowcom za ich wk│ad pracy w zagospodarowanie ogrodu i zaanga┐owanie przy budowie infrastruktury. Najbardziej zas│u┐onym dzia│kowcom wrŕczono odznaki zwi▒zkowe, dyplomy i nagrody rzeczowe. Zaproszeni goÂcie na rŕce Prezesa Zarz▒du ROD Pani Ewy Zaw│ockiej  przekazali ┐yczenia i okolicznoÂciowe upominki. Sekretarz OZ PZD Ryszard Kukawka przekaza│  jubilatom puchar oraz ┐yczenia od Prezesa Zwi▒zku Eugeniusza Kondrackiego.


Podczas festynu dla licznie przyby│ych dzieci zarz▒d przygotowa│ liczne gry i zabawy z nagrodami. Rodziny dzia│kowe przy grochˇwce wys│ucha│y piŕknego  koncertu w wykonaniu m│odych akordeonistˇw z W▒growca .Wszyscy uczestnicy festynu bawili siŕ przy muzyce do pˇ╝nych godzin wieczornych.  
       
Autor: Ryszard Kukawka
            Sekretarz OZ PZD w Pile

« Powrˇt