wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Szkolenie prezesów, wiceprezesów, sekretarzy i skarbników w Rawiczu

Strona główna

OZ PZD w Poznaniu wychodząc naprzeciw oczekiwaniu nowo wybranych zarządów ROD w kampanii sprawozdawczo-wyborczej w 2010r. zorganizowało  szkolenia dla prezesów, wiceprezesów, sekretarzy  i skarbników Rodzinnych Ogrodów Działkowych z rejonu działania Powiatowego Kolegium Prezesów  Rawicza i Leszna.


Szkolenie przeprowadzili: 
- Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu  Zdzisław Śliwa,
- Wiceprezes OZ PZD w Poznaniu i członek Prezydium Krajowej Rady  Sylwester Chęciński
- Członek  OZ PZD w Poznaniu  Henryk Cieślik


Program  szkolenia odbył się według następującego harmonogramu :
1. Organizacja pracy zarządu. Odpowiedzialność osób funkcyjnych.
2. Dokumentacja zarządu i ROD. Obowiązki w zakresie jej prowadzenia i przechowywania
3. Nadawanie członkostwa PZD i przydział działek
4. Postępowanie zarządu ROD w przypadkach łamania przepisów statutu i Regulaminu przez działkowców, w tym samowole budowlane i zamieszkiwanie.
5. Współpraca zarządu z komisjami statutowymi (rewizyjną i rozjemczą), oraz praca komisji doraźnych powoływanych przez zarząd.
6. Tryb prowadzenia inwestycji i remontów w ROD
7.  Dyskusja.


W szkoleniu uczestniczyło:  15 Prezesów, 10 Wice Prezesów,  7 skarbników,  8 sekretarzy i 4 członków  Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Razem obecnych było  44 działaczy ROD.
Szkolenie wywołało duże zainteresowanie i potrzebę organizowania w przyszłości podobnych spotkań dla wszystkich przedstawicieli Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

 Członek OZ PZD w Poznaniu
       Grzegorz Goździk

« Powrót