wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Dzia│kowy Dzie˝ Dziecka w Styrzy˝cu

Strona g│ˇwna

Zarz▒d Rodzinnego Ogrodu Dzia│kowego „PiotruÂ' w Styrzy˝cu dnia 29 maja br. na terenie ogrodu zorganizowa│ Dzia│kowy Dzie˝ Dziecka.

Atrakcj▒ by│a obecnoŠ stra┐akˇw z Jednostki Ratowniczo - GaÂniczej z Bia│ej Podlaskiej, ktˇrzy zaprezentowali sprzŕt znajduj▒cy siŕ na wyposa┐eniu samochodu bojowego i jego mo┐liwoÂci, oraz przekazali informacjŕ na temat s│u┐by .

Dzieci mia│y mo┐liwoŠ w│o┐enia ubra˝ ┐aroodpornych, aparatu tlenowego oraz wykonania zdjŕŠ. Rˇwnie┐ uczestnicz▒cy w spotkaniu policjanci zapewnili dzieciom pokaz z psem tropi▒cym, oraz udzielili informacji na temat s│u┐by. Atrakcj▒ by│ przejazd po terenie dzia│ek konn▒ bryczk▒.

Dzieci chŕtnie bra│y udzia│ w zorganizowanych konkursach z nagrodami. Ka┐de dziecko dodatkowo otrzyma│o napoje i s│odycze. Na zako˝czenie odby│ siŕ poczŕstunek pieczonymi kie│baskami, na ktˇry dzieci zaprosi│y rˇwnie┐ stra┐akˇw i policjantˇw.

« Powrˇt