wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

APEL Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD do Zarządów ROD, działkowców i ich rodzin z terenu Mazowsza ws. powodzi

Strona główna

W związku z klęską powodzi, jaka nawiedziła Polskę w bieżącym roku pod wodą znalazły się setki ogrodów działkowych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców. Na terenach wielu ROD ucierpiały urządzenia ogólnego użytku, stanowiące majątek PZD, będące wspólnym majątkiem działkowców, z którego korzystały całe społeczności ogrodowe.

 Ta infrastruktura była tworzona i doinwestowywana na przestrzeni kilkudziesięciu lat, ze wspólnych środków inwestycyjnych. Zniszczeniu uległy także naniesienia i nasadzenia indywidualnych działkowców. W większości przypadków stanowią one wynik pracy całego życia. We współczesnej rzeczywistości działkowcy to przede wszystkim emeryci, renciści, pracownicy sfery budżetowej, osoby, których nie stać na zakup własnej działki rekreacyjnej lub na korzystanie z drogich form wypoczynku i rekreacji.

Nie rzadko na działkach funkcjonują całe rodziny, spędzają swój wolny czas, wypoczywają i realizują pasję ogrodniczą. Dlatego dla tej grupy społecznej utrata możliwości korzystania ze swych działek stanowi w wielu przypadkach stratę równą utracie mieszkania, bo przecież wielu z nas spędza na działce praktycznie cały sezon. Żywioł przyniósł nie tylko zniszczenia altan i małej architektury, także naniósł zanieczyszczenia powodując zagrożenia dla nasadzeń roślinnych. Powódź może przyczynić się do pogorszenia uwarunkowań gruntowo-środowiskowych i glebowych. Prace dotyczące infrastruktury muszą zostać poprzedzone usunięciem wody, likwidacją zanieczyszczeń.

Nie jest realne, aby grupa społeczna, jaką są działkowcy,poradziła sobie sama z tym problemem. Odbudowa infrastruktury ogrodowej, prywatnych naniesień i nasadzeń, nie jest możliwa do sfinansowania w krótkim czasie z własnych środków, jeżeli stanowiła dorobek całego życia i efekt wieloletnich nakładów.
Prezydium OZM PZD przeznaczyło już środki na sfinansowanie niezbędnych napraw i renowacji. Przekazane zostały też środki na specjalne konto Polskiego Związku Działkowców, gdzie Krajowa Rada PZD gromadzi środki celem przywrócenia normalnego stanu w zalanych ROD.


Analizując informację o skali powodzi oraz biorąc pod uwagę straty, jakie jeszcze mogą wystąpić, w tym również na terenie Mazowsza, uważamy za konieczne podjęcie kroków potwierdzających solidarność z ogrodami dotkniętymi klęską aby mogły one udźwignąć to brzemię.


Nie pozostawiając najbardziej poszkodowanych ogrodów i działkowców Okręgowe Zarządy podjęły intensywne działania mające na celu likwidacje zanieczyszczeń i odbudowę infrastruktury w zniszczonych ogrodach. Również Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców przeznaczyła na ten cel bieżące środki finansowe, uruchomiono kwoty z funduszy celowych i nieoprocentowane pożyczki z funduszu samopomocowego. Środki te, pomimo iż są ustalone w najwyżej z możliwych wysokości, mogą okazać się niewystarczające wobec ogromu zniszczeń dokonanych przez „wielką wodę".


Dlatego Okręgowy Zarząd Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców zwraca się do Zarządów ROD, działkowców i ich rodzin z Okręgu Mazowieckiego, o pomoc i przekazywanie środków finansowych dla działkowców i ich ogrodów z całej Polski, najbardziej dotkniętych powodzią. Ogrody mogą przekazywać na ten cel środki z Funduszu Rozwoju i Funduszu Oświatowego.


Serdecznie prosimy wszystkich szlachetnych darczyńców o wpłacanie ich na utworzone przez Krajową Radę PZD konto „POWÓDŹ 2010" w: Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. I Oddział w Warszawie nr:
43 1930 1523 2310 0310 2039 0005


Okażmy solidarność poszkodowanym i wspomóżmy w trudnym momencie.


Okręgowy Zarząd Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców


Warszawa, dnia 25 czerwca 2010 roku.

« Powrót