wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Apel OZ PZD w Gdańsku o pomoc dla poszkodowanych w powodzi

Strona główna

Gdańsk, 8 czerwca 2010 r.


Apel
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku w sprawie pomocy działkowcom, których dotknęła powódź

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku, obradujący w dniu 8 czerwca 2010 r. zwraca się do Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych i użytkowników działek w naszym okręgu o udzielenie pomocy finansowej ogrodom i działkowcom, którzy ponieśli ogromne straty w wyniku powodzi jaka ich nawiedziła.


Współczujemy naszym Koleżankom i Kolegom - Członkom Związku, którzy ponieśli niepowetowane straty w mieniu i uprawach na wykorzystywanych działkach w Rodzinnych Ogrodach.
Działkowcy Okręgu Gdańskiego wielokrotnie pokazali, że potrafią solidaryzować się, współczuć i pomagać tym, których żywioł naraził na znaczne straty, a wielu przypadkach pozbawił dorobku całego życia. Uległa zniszczeniu też infrastruktura ogrodów znajdujących się na terenach dotkniętych powodzią.


Ogrody i gospodarujący w nich działkowcy dotknięci klęską powodzi liczą na naszą pomoc, która przyczyni się do szybkiego usunięcia szkód.
Likwidacja skutków powodzi będzie trudna, niezwykle kosztowna i często niemożliwa do poniesienia kosztów działkowców, bo oprócz własnych naniesień, odbudowy infrastruktury i urządzeń ogrodowych, w wielu przypadkach konieczna będzie rekultywacja gleby.


Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku apeluje, nie bądźmy obojętni! Wspomóżmy tych, którzy ponieśli straty spowodowane przez naturę, a sami nie są w stanie ponieść kosztów ich usuwania. Zadeklarowaną przez Zarządy ROD i indywidualnych działkowców pomoc możemy wnosić na konto:

POWÓDŹ 2010" w : Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. I Oddział w Warszawie nr: 43 1930 1523 2310 0310 2039 0005, utworzone przez Krajową Radę PZD, do wykorzystania tylko przez działkowców-powodzian.


Liczymy, że nasz apel spotka się ze zrozumieniem i pozytywnym oddźwiękiem ze strony działkowców Okręgu Gdańskiego.

 
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Okręgowego Zarządu
w Gdańsku
Zarząd Okręgowy w Gdańsku
Prezes

« Powrót