wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Apel OZ PZD w Zielonej Gˇrze o pomoc dla poszkodowanych w powodzi

Strona g│ˇwna

POLSKI ZWIíZEK DZIAúKOWCËW

OKR╩GOWY ZARZíD

ul. Wyspia˝skiego 13

66-036 ZIELONA GORA   

 

Zielona Gˇra 2.06.2010 r.

 

Zarz▒d ROD

 wszystkie

 

 

W nawi▒zaniu do APEL-u Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 26 maja 2010 r i Zebrania Okrŕgowego Zarz▒du PZD odbytego w dniu 31.05.2010 r, Prezydium Okrŕgowego Zarz▒du PZD w Zielonej Gˇrze zwraca siŕ z proÂb▒ o pomoc finansow▒ dla rodzinnych ogrodˇw dzia│kowych dotkniŕtych powodzi▒, ktˇra pos│u┐y do odbudowy infrastruktury technicznej oraz urz▒dze˝ a tak┐e nasadze˝ w ROD.

Žrodki prosimy przekazywaŠ na specjalne konto :

„POWËDČ 2010' w: Banku Polskiej Spˇ│dzielczoÂci S.A. I Oddzia│ w Warszawie

nr: 43 1930 1523 2310 0310 2039 0005.

 

Tegoroczna powˇd╝ wyrz▒dzi│a bardzo du┐e szkody w rodzinnych ogrodach dzia│kowych w wielu okrŕgowych zarz▒dach.

W naszym Okrŕgu ca│kowicie zalanych zosta│o ok. 2 tysi▒ce dzia│ek (75 ha w 8 ROD w Nowej Soli i w 3 ROD w Bytomiu Odrza˝skim).

Pomimo znacz▒cej pomocy jakiej udzieli ROD Okrŕgowy Zarz▒d to ka┐da z│otˇwka przekazana z ogrodˇw dla powodzian bŕdzie mia│a istotne znaczenie w odbudowie bardzo zniszczonej infrastruktury ogrodowej.

 

POMË»MY WSZYSCY DZIAúKOWCOM - POWODZIANOM !

 

Z dzia│kowym pozdrowieniem

 PREZES OZ PZD

mgr in┐. Marian Pasi˝ski

 

« Powrˇt