wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Deklaracja kandydata na prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego

Strona główna

Warszawa, 19 maja 2010 r.


Klub Poselski
Lewica
Grzegorz Napieralski
Przewodniczący


Polski Związek Działkowców


Szanowni Działkowcy, Drodzy Przyjaciele!
Jako kandydat Lewicy na prezydenta RP pragnę zapewnić polskich działkowców o moim poparciu dla Waszych wysiłków i starań o zachowanie i rozwój prawie pięciu tysięcy rodzinnych ogrodów działkowych służących kilku milionom osób w naszym kraju. Od dwudziestu lat ta piękna idea jest nieustannie atakowana przez rozmaite środowiska polityczne i ekonomiczne. Przez cały ten czas Sojusz Lewicy Demokratycznej, który mam zaszczyt kierować i reprezentować, stawał w obronie działkowców i ich Związku.

Wspólnie odpieraliśmy kolejne próby zniszczenia samorządu działkowego i zawłaszczenia jego dorobku, które podejmowano w interesie bogatych kosztem tych najbiedniejszych członków naszego społeczeństwa - emerytów, rencistów i bezrobotnych. Razem wywalczyliśmy w 2005 roku uchwalenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, która w pełni zabezpiecza prawa i interesy działkowców i ich ogrodów. Dzięki niej Polska zajmuje czołowe miejsce w Europie jako kraj o najbardziej rozwiniętym ogrodnictwie działkowym, który stanowi formę zabezpieczenia socjalnych interesów rodzin.


Nasze zaangażowanie w obronę praw działkowców wynika ze wspólnych wartości, u których podstaw leży niezłomne przekonanie, że to człowiek jest najważniejszy, że osoby najmniej uprzywilejowane zasługują na pomoc i wsparcie, że dobra materialne powinny służyć wszystkim, a nie tylko najbogatszym. Osobiście postrzegam Wasz Związek jako organizację, która w praktyce realizuje powyższe wartości. Stawia sobie za cel tworzenie pięknych ogrodów służących nie tylko środowisku i przyrodzie, ale przede wszystkim człowiekowi. Jesteście otwarci na każdego bez względu na ich wiek, płeć, wyznanie, sympatie polityczne, czy zasobność portfela. To bardzo ważne w dzisiejszych czasach, w których kult pieniądza i bogacenia się za wszelką cenę jakże często przysłania najważniejsze sprawy, o których działkowcy nigdy nie zapomnieli.


Dlatego też polska Lewica podejmie wszelkie starania, aby zapewnić działkowcom godne warunki do pracy i wypoczynku. W dalszym ciągu będziemy bronić ogrodnictwa działkowego przed każdym atakiem. Nie zgodzimy się na podważanie podstawowych praw działkowców i ich Związku zapisanych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. W szczególności będziemy wspierać środowisko działkowe w jego dążeniach w obronie tej ustawy, którą po raz kolejny próbuje się zakwestionować - tym razem poprzez wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.

Uważamy, że to działanie ma charakter ściśle polityczny i zmierza w istocie do osłabienia pozycji działkowców w celu ich usunięcia z zajmowanych gruntów. Nieprzypadkowo bowiem podważa się ustawowo zagwarantowane prawa działkowców do użytkowanej przez nich ziemi oraz wypracowanego majątku. Pod pozorem zachowania zgodności z Konstytucją podjęto działania wymierzone w podstawowe prawa konstytucyjne milionowej rzeszy obywateli. Po raz kolejny Jesteście zmuszeni do obrony tradycji, dorobku, samorządności i niezależności ponad stuletniego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.


Pragnę Was jednak zapewnić, że również i w tej walce nie będziecie osamotnieni. Polscy działkowcy i ich Związek mogą liczyć na wsparcie Lewicy oraz moje osobiste zaangażowanie. Jesteśmy otwarci i gotowi na dalszą współpracę dla dobra działkowców, ich Związku oraz prawie pięciu tysięcy rodzinnych ogrodów działkowych!


                                                                            Z poważaniem
                                                                     Grzegorz Napieralski

« Powrót