wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Apel Prezydium KR z dnia 26 maja 2010

Strona główna

APEL
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 26 maja 2010 roku do Okręgowych Zarządów PZD, Zarządów ROD i działkowców.

 


W związku z powodzią, jaka nawiedziła tereny Polski w miesiącu maju 2010 roku, pod wodą znalazła się także ogromna ilość rodzinnych ogrodów działkowych. We wszystkich ogrodach, przez które przeszła powódź wystąpiły straty zarówno w uprawach, jak i infrastrukturze służącej do wspólnego użytku. Wiele urządzeń technicznych zostało bezpowrotnie zniszczonych. Dla wielu działkowych rodzin, którzy w przeważającej części stanowią grupę emerytów, rencistów i bezrobotnych, powódź oznacza utratę dorobku życia i egzystencji, jaką dla nich stanowiła działka. Sytuacja na tych terenach jest dramatyczna. W wielu wypadkach ogrody ciągle znajdują się pod wodą.
Prezes Krajowej Rady PZD niezwłocznie po wystąpieniu powodzi na terenie Polski zwrócił się do wszystkich Okręgowych Zarządów o ocenę rozmiarów powodzi na terenie ROD i ustalenie strat. Na podstawie dotychczas przekazanych danych przez Okręgowe Zarządy PZD należy stwierdzić, że powodzią zostało objętych 294 ROD, na których znajduje się blisko 43 tysięcy rodzinnych działek o łącznej powierzchni blisko 1700 ha. Powodzią zostały objęte ogrody z terenu działania następujących Okręgowych Zarządów: w Częstochowie, Małopolskim, Łódzkim, Opolskim, Podkarpackim, Śląskim, Świętokrzyskim, w Kaliszu, Toruńsko-Włocławskim, w Zielonej Górze, Mazowieckim, we Wrocławiu, w Legnicy, w Bydgoszczy i w Pile.
Powyższe dane ulegają zmianom, gdyż sytuacja powodziowa nadal jest nieustabilizowana i kolejne ogrody doznają strat w wyniku powodzi lub podtopienia.
Aby ogrody, które doznały szkód w wyniku powodzi mogły w przyszłości podjąć prawidłowe funkcjonowanie konieczne są ogromne środki finansowe, które posłużą do odbudowy infrastruktury technicznej oraz urządzeń a także nasadzeń. Niezbędnym będzie przeprowadzenie na terenach popowodziowych rekultywacji gleby a także podjęcie działań w celu przywrócenia warunków agrotechnicznych. Jednostki organizacyjne PZD, które doznały tak olbrzymich strat nie będą w stanie udźwignąć takiego ciężaru, więc pomoc finansowa w tym celu jest nieodzowna.
Ze wstępnych ocen wynika, że środki niezbędne na usuwanie skutków powodzi należy określić na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych.
W związku z tym Prezydium Krajowej Rady PZD zwraca się do wszystkich Okręgowych Zarządów PZD, Zarządów ROD i działkowców o pomoc i przekazywanie środków na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych dotkniętych powodzią.
W tym celu Krajowa Rada PZD uruchomiła specjalne konto : „POWÓDŹ 2010” w : Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. I Oddział w Warszawie nr: 43 1930 1523 2310 0310 2039 0005.
na które można wpłacać środki przeznaczone na pomoc powodzianom.
Jednocześnie informujemy, iż Krajowa Rada PZD z własnych środków pochodzących z Funduszu Rozwoju, Funduszu Oświatowego oraz ze środków budżetowych bieżącego roku, wygospodarowała i przeznaczyła na ten cel kwotę w wysokości 1.500.000,00 złotych. Równocześnie ze środków pochodzących z wydawnictwa „działkowiec” przeznaczono 1.581.140,72 złotych na pomoc ROD poszkodowanym w wyniku powodzi.
Prezydium Krajowej Rady PZD zwraca się także ze szczególną prośbą do samorządów terytorialnych o udzielenie pomocy i wsparcia finansowego dla rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców z ich terenu działania.

Prezydium Krajowej Rady

Polskiego Związku Działkowców


Warszawa, 26 maja 2010 r.

« Powrót