wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

W sprawie Rodzinnych Ogrodów Działkowych na Kazanowie we Wrocławiu

Strona główna

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
OKRĘGOWY ZARZĄD we Wroclawiu

 
Oświadczenie


W związku z zamieszczonymi na łamach Gazety Wrocławskiej - Polska The Times i Gazety Wyborczej z dnia 24 i 25 maja br. wypowiedziami Prezydenta Wrocławia -Pana Rafała Dutkiewicza i byłego Prezydenta Wrocławia - Pana Stanisława Huskowskiego sugerującymi jakoby wały przeciwpowodziowe na Kozanowie nie zostały wybudowane z powodu ich blokowania przez działkowców - Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu oświadcza, że do dnia dzisiejszego do organów Polskiego Związku Działkowców nie wpłynął formalnie żaden wniosek o likwidację terenów ogrodów działkowych pod budowę wałów.
Okręgowy Zarząd oświadcza, że pomimo usilnych starań, składanych od 200lr. wniosków, pism kierowanych do władz Wrocławia nikt z przedstawicieli władz Miasta ani poprzedni ani obecny Prezydent nie prowadzili rozmów z organami Związku i z działkowcami w sprawie budowy wałów na terenach obecnych ogrodów.
Okręgowy Zarząd oświadcza, że koncepcja lokalizacji wałów przeciwpowodziowych powstała w 200lr., a jej autorem był Michał Putowski z „Hydroprojektu". Koncepcja ta, a następnie projekt lokalizacji i budowy wału sporządzony w latach 2004 - 2006 zakładał fizyczną likwidację 3 rodzinnych ogrodów działkowych tj. „Nad Rzeczką”, „Sielanka" i im. „Dzierżonia" o łącznej powierzchni 10 ha 86 ar., w których działki użytkuje 280 rodzin.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przewidzianego pod wały uchwalone przez Radę Miejską Wrocławia we wrześniu 2003r. oraz w marcu 2006 r. zakładały również docelową likwidację pozostałych trzech rodzinnych ogrodów działkowych pozostających w tzw. międzywału tj. „Zabłocie" „Pod Lasem" i „Archimedes" o łącznej powierzchni 20 ha, w których działki użytkuje 699 rodzin.
Zatem w związku z przewidywaną budową wałów przeciwpowodziowych likwidacji uległyby wszystkie 6 ogrodów działkowych o pow. 30 ha. Działki straci blisko 1000 rodzin głównie mieszkańców Kozanowa. Okręgowy Zarząd podkreśla, że 22,50 ha w/w ogrodów działkowych władze Wrocławia przekazały w latach 2000 -2002 Polskiemu Związkowi Działkowców w użytkowanie wieczyste.
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu oraz zarządy 6 ogrodów działkowych jak i sami działkowcy nie są i nigdy nie byli przeciwni budowie wałów przeciwpowodziowych. Jako mieszkańcy Kozanowa rozumieją konieczność budowy wałów, pragną jednakże by wraz z ochroną przeciwpowodziową osiedla na Kozanowie chronione były choćby w części również tereny rodzinnych ogrodów działkowych. Dlatego też od samego początku tj. 200Ir, wnioskowali za przyjęciem przez władze jednego z 3-ch wariantów lokalizacji budowy wałów, który zakładał ich budowę w dalszej, ale niewielkiej odległości od osiedla, również na terenach ogrodów. Nikt z przedstawicieli władz nie próbował jednak z działkowcami na ten temat rozmawiać.
Okręgowy Zarząd informuje, że władze Wrocławia dotąd nie zaproponowały terenów zastępczych ogrodów za ewentualnie likwidowane, nie wskazały lokalizacji takich ogrodów na które mogliby przenieść się działkowcy, ani nie określiły terminów ich budowy. Do takich działań i obowiązków obligują władze Miasta przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zaniedbania w tej sprawie są znaczne, tym bardziej, że uchwalane obecne Studium i Plany Miejscowe Zagospodarowania Przestrzennego nie przewidują nowych terenów pod ogrody. Odpowiedzialność za ten stan ponosi między innymi Biuro Rozwoju Wrocławia.
Okręgowy Zarząd stwierdza, że w związku z kataklizmem jaką jest kolejna powódź we Wrocławiu byli i obecni decydenci Wrocławia nawzajem obarczają się winą za nieprzygotowanie Miasta do ochrony przed powodzią i próbują obarczyć winą za ten stan wszystkich innych w tym działkowców i Związek, który jest przecież organizacją społeczną
Szczególnie bulwersuje nieprawdziwa wypowiedź byłego Prezydenta Wrocławia Pana Stanisława Huskowskiego zamieszczona na 7 stronie Gazety Wrocławskiej. Nie jest bowiem prawdą, że władze miasta „siłą doprowadziły do budowy wałów" na Zaciszu. Prawdą jest, że na polecenie ówczesnych władz Wrocławia, w czasie powodzi w lipcu 1997r. spychaczami fizycznie zlikwidowano legalne ogrody działkowe. Wały na Zaciszu zostały odbudowane wraz z drogami na wale a nie obok nich po podpisaniu Porozumienia z Polskim Związkiem Działkowców i po zawarciu Ugody w wyniku toczących się wówczas licznych rozpraw sądowych z pozwów działkowców i Związku przeciwko Gminie Wrocław, Z tytułu likwidacji ogrodów na Zaciszu i Sępolnie Gmina Wrocław wypłaciła działkowcom i Związkowi ponad 3 mln zł odszkodowań.
Okręgowy Zarząd oczekuje podjęcia poważnych rozmów w sprawie budowy wałów na Kozanowie przy poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa.

Prezes Okręgowego Zarządu we Wrocławiu
/-/ Mgr Janusz Moszkowski

« Powrót