wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Konferencja Prasowa OZ PZD we Wroc│awiu

Strona g│ˇwna

 

Okrŕgowy Zarz▒d Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw we Wroc│awiu informuje, ┐e na dzie˝ 27 maja 2010 r. na godz. 11.00 zwo│ana zosta│a Konferencja Prasowa, na ktˇrej zostanie przedstawione OÂwiadczenie Okrŕgowego Zarz▒du w sprawie lokalizacji i budowy wa│ˇw przeciwpowodziowch na Kozanowie. 

W Konferencji wezm▒ udzia│ Prezesi i cz│onkowie 6-ciu Zarzadˇw ROD na Kozanowie tj. 'Archimedes', im. Dzier┐onia, 'Nad Rzeczk▒', 'Sielanka', 'Pod Lasem' i 'Zablocie'.

Prezes Okrŕgowego Zarz▒du
Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
we Wroc│awiu
 /-/ mgr Janusz Moszkowski

« Powrˇt