wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Stanowisko Rady OPZZ województwa podlaskiego

Strona główna

STANOWISKO
RADY OPZZ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
W SPRAWIE ZASKARŻENIA DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO PRZEZ
I PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO ZAPISÓW USTAWY
 O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH


 Z głębokim oburzeniem i dezaprobatą przyjęliśmy wystąpienie I Prezesa Sądu Najwyższego prof. Lecha Gardockiego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją sześciu newralgicznych zapisów w ustawie z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.
 Wniosek I Prezesa SN zmierza, bowiem do trwałego zablokowania rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce, pozbawienia miliona działkowców prawa do użytkowanych działek, a nawet do własności nasadzeń i obiektów zrealizowanych przez nich za własne pieniądze kosztem wieloletnich wyrzeczeń.
 Stanowisko Prezesa Lecha Gardockiego podważa też zasadę samorządności, niezależności i samodzielności środowiska działkowego, na której oparta jest również działalność związków zawodowych oraz wielu innych organizacji i stowarzyszeń w Polsce i za granicą. Zdumienie wręcz budzi fakt, iż zdaje się tego nie dostrzegać profesor prawa, stojący na czele Sądu Najwyższego.
 Ogrody działkowe zawsze były i są bliskie sercu związkowców zrzeszonych w OPZZ. Wielu z naszych członków to wyróżniający się działkowcy. Na terenie ogrodów działkowych znajdują oni wraz z rodzinami możliwość rekreacji i wypoczynku, a także zasilenia skromnego domowego budżetu poprzez uprawę warzyw i owoców.
 Dobrze wiemy, że Rodzinne Ogrody Działkowe, zwłaszcza w dużych miastach są od 1990 r. solą w oku i łakomym kąskiem wielkiego biznesu, który chciałby odebrać te tereny za grosze prawowitym użytkownikom i przeznaczyć na inwestycje przynoszące krociowe zyski. Może warto, aby Pan Prezes Lech Gardocki przyjrzał się tym przepisom tzw. prawa gospodarczego, które pozwalają niektórym wybrańcom na bezkarne gromadzenie bajecznych fortun kosztem całego społeczeństwa nazywanego później z rezydencji na Florydzie „dzikim krajem”.
 Ochrona praw działkowców zagwarantowana w ustawie o ROD oraz istnienie silnej organizacji reprezentującej ich prawdziwe interesy, jaką jest Polski Związek Działkowców, szczególnie istotna jest w województwie podlaskim, jednym z najuboższych w kraju, nazywanym pogardliwie „Polską B”. Tu ogrody działkowe dla wielu ludzi pracy, bezrobotnych i emerytów to sens i radość ich życia.
 Od 1990 r. jest to już kolejna próba zamachu na prawa działkowców. Dotąd zajmowały się tym partie polityczne, a tym razem atak zainicjował autorytet prawniczy.
 Mając to wszystko na uwadze wzywamy Pana Prof. Lecha Gardockiego do wycofania wniosku złożonego do Trybunału Konstytucyjnego.
 Nie pozwolimy na zawłaszczenie ogrodów działkowych, oazy zieleni i wypoczynku i na zamienienie na galerie czy apartamentowce.

 


Białystok, 28.04.2010r.                                                    Rada OPZZ
                                                                         Województwa Podlaskiego

 

 

« Powrót