wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Informacja o powodziach

Strona główna

Informacja o powodziach


      W wyniku powodzi jakie nawiedziły południowe regiony Polski zalane zostały liczne ogrody działkowe. O trudnej sytuacji informuje Okręgowy Zarząd Podkarpacki, gdzie podtopione i zalane zostały ROD w Rzeszowie, Ropczycach, Jaśle, Krośnie, Kańczudze, Mielcu i Dębicy. Skutkom ulewnych deszczy nie oparł się także ROD „Stare Stawy” w Oświęcimiu (Okręg Małopolski). Pod wodą znalazło się blisko 85% działek. Zagrożone są nie tylko uprawy i urządzenia na działkach, ale także infrastruktura ogrodów.
W związku z zaistniałą sytuacją Prezes PZD wystąpił z prośbą do poszkodowanych okręgów o ustalenie liczby ogrodów i działek dotkniętych klęską, a także wstępne oszacowanie strat. Wnioski z oceny sytuacji w poszczególnych okręgach przedstawione zostaną na Prezydium Krajowej Rady PZD. Na posiedzeniu planowane jest podjęcie działań mających na celu pomoc poszkodowanym ogrodom i działkowcom. Doświadczenia z 1997 roku pokazują, że  prawdopodobnie oprócz odbudowy infrastruktury i urządzeń na działkach konieczna będzie rekultywacja gleby. Likwidacja skutków powodzi jest trudna , niezwykle kosztowna i często niemożliwa dla samych działkowców. Dlatego Polski Związek Działkowców wzorem lat ubiegłych niewątpliwie będzie bronił ich dorobku i  nie pozostanie obojętny w stosunku do potrzebujących. 

instr. ogr. KR PZD A.Bagińska


« Powrót