wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Informacja z nadzwyczajnego Zebrania OZ PZD w Pile

Strona główna

Informacja
z Nadzwyczajnego Zebrania Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców
w Pile.


W dniu 7 maja 2010 roku odbyło się Nadzwyczajne Zebranie członków okręgowego zarządu PZD w Pile z udziałem członków okręgowych komisji statutowych : rewizyjnej i rozjemczej  OZ PZD. W obradach uczestniczył Senator Mieczysław Augustyn z Platformy Obywatelskiej oraz Dyrektor Biura Posła Stanisława Kalemby Pani Katarzyna Ciłek.
Obradom przewodniczył Prezes OZ PZD – Marian Praczyk.
Głównym tematem posiedzenia był wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP , który został skierowany do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP sześciu artykułów naszej ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku. Drugim tematem zebrania było przyjęcie zbiorczego bilansu z Rodzinnych Ogrodów Działkowych okręgu pilskiego za 2009 rok.
Wiceprezes OZ PZD  Maria Fojt przedstawiła aktualną sytuację w Związku. Omówiła znaczenie zaskarżonych przepisów ustawy dla działkowców, ogrodów i Związku. Nawiązała w swoim wystąpieniu do ataków na ustawę, prawa działkowców i Związku od 2008 roku.
W dyskusji głos zabrało 8 osób. Wszyscy dyskutanci większość  zapytań w sprawie zaskarżonych przepisów ustawy oraz w sprawie ustawy o ROD kierowali do Senatora Mieczysława Augustyna.
Główne tematy dyskusji to :
- apele  do zarządów, komisji statutowych ROD i działkowców o walkę o ustawę i kierowanie w jej obronie  pism do Trybunału Konstytucyjnego oraz o docieranie z wiedzą na ten temat do działkowców.
-  przypomniano wypowiedzi parlamentarzystów na  Kongresie PZD, którzy deklarowali pomoc. Teraz tej pomocy działkowcy potrzebują ale pomimo  stanowisk walnych zebrań , zarządów ROD i  pism działkowców i Związku  o taką pomoc , jej nie widzimy.
- pytano, dlaczego  podejmuje się próbę odebrania własności działkowców. Stwierdzono, że takie działania to dyskryminacja działkowców i ich okradanie.
- poproszono Senatora aby przedstawił stanowisko Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej w sprawie wniosku Prezesa Sądu  oraz w sprawie ustawy o ROD z 2005 roku .
Senator Mieczysław Augustyn -odpowiadając na tematy poruszone w dyskusji stwierdził, że rola Państwa w stosunku do ogrodów polegać winna na ich wspieraniu. Platforma Obywatelska to partia, która wspiera organizacje pozarządowe, szczególnie te aktywne, które w warunkach wolności rozwijają swoje pasje –  takie jak działkowcy. W sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powiedział, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne, ale ostatecznie o ewentualnych zmianach zdecyduje Senat i Sejm.  Stwierdził, że prawo własności jest nienaruszalne i podlega ochronie. Platforma Obywatelska tego prawa będzie bronić, jak również prawa Związku do gospodarowania na swoich gruntach tak aby prawa konstytucyjne były zachowane. W sprawie ustawy o ROD Klub Platformy Obywatelskiej wypowiedział się w Sejmie głosując za odrzuceniem projektu ustawy PiS.    Z wielkimi szacunkiem odniósł się  do naszego zaangażowania w obronę Związku i ogrodów. Stwierdził, że  Związek bardzo dobrze wypełnia swoją rolę wobec działkowców. Zachęcał wszystkich do walki, do docierania do parlamentarzystów bo to oni będą decydować po wyroku Trybunału Konstytucyjnego o ewentualnych zmianach w ustawie. Bierność w tej sprawie to błąd. Poinformował uczestników zebrania, że będzie wspierał Związek w walce o ustawę i w obronie praw działkowców.
Po dyskusji Nadzwyczajne Zebranie przyjęło stanowisko w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP w sprawie naszej ustawy.
Następnie skarbnik OZPZD Mieczysław Piechowiak przedstawił zbiorczy bilans z Rodzinnych Ogrodów Działkowych naszego okręgu za 2009 rok.  Protokołu z badania zbiorczego bilansu z ROD przez  Okręgową Komisję Rewizyjną PZD  przedstawił  Przewodniczący  komisji  Pan Brunon Semrau. Po dyskusji zebranie podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia zbiorczego bilansu z ROD za 2009 rok oraz w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium OZ PZD.
Na zakończenie obrad  odczytano pisma parlamentarzystów – Stanisława Steca i Romualda Ajchlera skierowane do uczestników obrad. Prezes OZ Marian Praczyk podziękował wszystkim Zarządom ROD i działaczom za skierowane pisma w sprawie wniosku Prezesa Sądu do Trybunału Konstytucyjnego i zaapelował o dalszą aktywność w obronie naszej ustawy.
 Członek OZ PZD w Pile
Andrzej Kierzkowski
Piła, dnia 10 maja 2010 r
.

« Powrót