wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Uroczyste posiedzenie OZ Śląskiego PZD w Gliwicach

Strona główna

Gliwice, 20.04.2010r.

 

Uroczyste posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w Gliwicach.

 

W dniu 20 –go kwietnia b. r. w siedzibie Delegatury Rejonowej w Gliwicach odbyło się uroczyste posiedzenie OZ Śląskiego PZD. Obradom przewodniczył Prezes OZ Śl. PZD J. Leśniak, a wśród zaproszonych gości byli m. in. przedstawicielka KR PZD M. Kiljańczyk, przedstawiciel UM w Gliwicach
M. Drabik i proboszcz z parafii św. Michała w Katowicach ks. W. Kolorz. Spotkanie rozpoczęto wspomnieniem ofiar tragicznej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, czcząc ich pamięć minutą ciszy, następnie zebrani wyszli przed budynek gdzie wcześniej posadzono drzewko kongresowe oraz umieszczono pamiątkową tabliczkę. Prezes J. Leśniak przypomniał zebranym o obradach ubiegłorocznego I Kongresu PZD i nawiązał do symboliki drzewka, podkreślając, że w chwili obecnej jest ona aktualna jak nigdy, związek musi wykazać twardość i wytrzymałość wobec nowych zagrożeń. Następnie prezes J.Leśniak dokonał symbolicznego „odsłonięcia” pamiątkowej tabliczki, zaś
ks. proboszcz W. Kolorz poświęcił drzewko i odmówił stosowną modlitwę.
W dalszej części obrad prezes J. Leśniak szczegółowo omówił aktualną sytuację w związku w świetle istniejących zagrożeń oraz działania już podjęte jak również te, które należy kontynuować w najbliższym czasie w obronie działkowców, ogrodów działkowych i związku. P. M. Kiljańczyk przedstawiła szczegółową analizę prawną wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, zaś przedstawiciel UM w Gliwicach M. Drabik omówił działania prowadzone na terenie Gliwic w sprawie uporządkowania sytuacji prawnej tamtejszych ogrodów. W dyskusji wszystkie te wątki zostały omówione, dominowała troska o przetrwanie ogrodów działkowych, których rola na terenie Śląska, Zagłębia i Podbeskidzia jest ogromna i obudowana wieloletnią tradycją.
Na zakończenie obrad Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił zebranym projekty: „Stanowiska OZ Śląskiego PZD w obronie ogrodów działkowych oraz działkowców i związku” oraz „List kondolencyjny” skierowany na ręce Marszałka Sejmu. Oba dokumenty zostały przez uczestników posiedzenia przyjęte jednomyślnie. Na tym obrady zakończono

« Powrót