wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Stanowisko Prezydium OZ Śląskiego

Strona główna

STANOWISKO
PREZYDIUM OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD W OBRONIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH I PZD


Działkowcy okręgu śląskiego, w procesie wdrażania w życie Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku, podjęli działania do osiągnięcia trwałego rozwoju w zagospodarowaniu i modernizacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Niezależnie od prowadzonej walki, realizujemy zadania statutowe, dążąc do wzrostu jakości życia w społeczności ogrodowej, poprawy stanu środowiska pnyrodmozego i szerokiej współpracy z /samorządem i społeczeństwem lokalnym.
Jesteśmy organizacją autonomiczną, samorządną, niezależną, demokratyczną i nie dajemy się podporządkować oraz wykorzystać żadnej sile politycznej. Naszym głównym celem jest walka o zachowanie ogrodów dzMkoyych, walka o interesy działkowców, a przede wszystkim praca nad doskonaleniem fimkcjonowgiiia ogrodów, praca nad ich zagospodarowaniem. Wyrażamy głęboki żal w stosunku do elit politycznych, że kolejny raz narażają milionowe środowisko działkowców na stres, niepewność. Zachwiali spokój ludzi najczęściej starych, steranych ciężką pracą, dla których często działka jest jedynym dorobkiem życia i miejscem gdzie dotychczas znajdowali spokój i odpoczynek. Najgorsze że robią to bez jakichkolwiek konsultacji z tymi właśnie ludźmi, że przywłaszczył sobie prawo decydowania wbrew opinii tego środowiska o ich przyszłych losach. Jest to arogancja w stosunku do wielkiego środowiska działkowców i ich rodzin. Autorzy kolejnych projektów nie znają realiów, czy nie liczą się z realiami, czy też projektowana ustawa ma być narzędziem do likwidacji ogrodów i Związku w majestacie prawa. Politycy chętnie rzucają, medialne propozycje, ale nie czują potrzeby komunikowania się z działkowcami. Związek wyraża oburzenie takim traktowaniem milionowego środowiska działkowego. Oczekujemy partnerskich relacji, a nie lekceważącego stosunku do problemów polskich działkowców.

Mówi się o monopolu Związku, a nie mówi się nic, że ruch ogrodnictwa działkowego rozwijał się na przestrzeni ponad 100 lat. Nasi działkowcy walczyli o nowe tereny, z własnych środków i własnymi rękami budowali ogrody i zagospodarowywali działki. W Polskim Związku Działkowców znaleźli się ci, którzy chcieli mieć działkę na tych warunkach, na tych prawach, które dawała ustawa i statut Związku i którzy chcieli pracować i działać dła siebie i dla społeczności działkowej, A pracy było na lata, poczynając od rekultywacji hałd pokopalnianych, po budowę ogrodów i zagospodarowanie działek. W większości ogrodów prace te trwają nadal. Nikt nam nie dał gotowych, urządzonych ogrodów. Dzisiaj próbuje się to nam odebrać.

Potwierdzamy, że ustawa o ROD dobrze służy działkowcom, ogrodom, miastom i społecznościom lokalnym. Uwzględnia interesy wszystkich tych grup społecznych. Dlatego też mając poparcie swoich członków i mając oparcie w społecznych strukturach będziemy nadal bronili ustawy i ogrodów. Będziemy bronili interesów naszych działkowców. Równocześnie wzywamy wszystkich działkowców, wszystkie struktury PZD, a także społeczeństwo, które ceni tereny zielone, do obrony ustawy o ROD, ogrodów i Związku.
 
(podpisy)                                                                       Katowice, 30.03.2010 r.

« Powrót