wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

List otwarty OZ Podkarpackiego do Prezesa TK

Strona główna

LIST OTWARTY OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PODKARPACKIEGO PZD DO PREZESA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SPRAWIE OBRONY KLUCZOWYCH ARTYKUŁÓW USTAWY O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH Z DNIA 8 LIPCA 2005 ROKU


Szanowny Panie Prezesie,
Członkowie Okręgowego Zarządu Podkarpackiego Polskiego Związku Działkowców wraz z Przewodniczącymi Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej w Rzeszowie zebrani na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2010 r., wyrażają głębokie zaniepokojenie kwestionowaniem art.10, art.14 ust. 1 i 2, art.15 ust.2, art.30 i art.31 ust. 1-4 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku. Pod osąd Trybunału skierowane zostały artykuły dotyczące przekazywania gruntów na rzecz PZD, prawa działkowców do użytkowanych działek, gwarancji własności działkowców do urządzeń i nasadzeń znajdujących się na działkach, przekazywania osobom bliskim działek po zmarłym członku PZD oraz prawa samorządu działkowców (zarządów rodzinnych ogrodów działkowych) do przydziału działek.
Szanowny Panie Prezesie,
Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego skierowany do Trybunału Konstytucyjnego jest działaniem krzywdzącym przede wszystkim działkowców. Kwestionowanie kluczowych rozwiązań prawnych przyjętych w-ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych godzi w prawa nabyte przez blisko milion polskich rodzin działkowych. Podważenie przepisów gwarantujących działkowcom tytuł prawny do użytkowanych działek oraz własność majątku usytuowanego na działkach otworzy drogę prywatnym deweloperom, którzy chętnie przejmą grunty ogrodów działkowych. Obawiamy się, że ewentualne zmiany w ustawie o ROD doprowadzą do traktowania terenów ogrodów jako gruntów pod inwestycje, z całkowitym pominięciem sytuacji działkowców. Użytkownikami działek są w zdecydowanej większości emeryci, renciści, bezrobotni, a więc osoby niezamożne. Działki są dla nich miejscem pracy, drobnej produkcji żywności pod swoje potrzeby, wypoczynku i rekreacji. Zagrożony został także przepis gwarantujący osobom bliskim przejmowanie działek po zmarłym działkowcu, a przecież sens istnienia rodzinnych ogrodów działkowych wynika właśnie z zachowania ciągłości użytkowania działki w ramach jednej rodziny
Zdumienie budzi negowanie zasadności powiązania użytkowania działki z członkostwem w PZD oraz prawa zarządów ROD do przyznawania działek. Istotne jest przypomnienie w tym miejscu, że to sami działkowcy tworzyli swoje ogrody na terenach zaniedbanych, zdewastowanych, nikomu niepotrzebnych, inwestując własne środki finansowe i pracę. Taka postawa całych pokoleń działkowców w pełni uzasadnia ich prawo do decydowania i przyjmowania nowych członków do swoich społeczności ogrodowych.
Szanowny Panie Prezesie,
Uważamy, że inicjatywa Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jest aktem politycznym, a nie prawnym. Wniosek skierowany do Trybunału to tylko pretekst do pozbawienia działkowców praw pozyskanych przez kilkudziesięcioletnie użytkowanie ogrodów działkowych. Wystąpienie Pana Prezesa Sądu Najwyższego wpisuje się niestety na długą listę dziwacznych i często nikomu niepotrzebnych pomysłów, które zmierzały do uszczęśliwienia działkowców na siłę, zupełnie nie licząc się z ich zdaniem. Przykro nam to stwierdzić, ale zastanawiamy się, cóż to za Państwo, które od przeszło dwudziestu lat toczy nieustającą wojnę z jedną wybraną organizacją społeczną ? Działkowcy są takimi samymi członkami społeczeństwa jak inni, sami stworzyli zwartą i dobrze zorganizowaną grupę społeczną, której należy się szacunek i zrozumienie. Członkowie Okręgowego Zarządu Podkarpackiego, reprezentujący grupę blisko 35 tysięcy działkowców z Podkarpacia, nie pozwolą na zniszczenie społecznej organizacji i zniweczenie przeszło 100-letniego dorobku ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Uczestnicy posiedzenia OZP PZD (lista podpisów)

« Powrót