wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Stanowisko OZ Podkarpackiego

Strona główna

Rzeszów, 27 kwietnia 2010 r.


STANOWISKO OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PODKARPACKIEGO PZD W SPRAWIE OBRONY USTAWY O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH Z DNIA 8 LIPCA 2005 ROKU


Członkowie Okręgowego Zarządu Podkarpackiego Polskiego Związku Działkowców wraz z Przewodniczącymi Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej w Rzeszowie zebrani na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2010 r. ze ¿dziwieniem i oburzeniem przyjęli do wiadomości kolejną próbę zniszczenia środowiska działkowców w Polsce. Próbą tą jest wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego skierowany do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją sześciu fundamentalnych artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Reprezentując interesy blisko 35 tysięcy członków PZD województwa podkarpackiego stwierdzamy, że zarzuty odnośnie niekonstytucyjności art.10 , art.14 ust. l i 2, art.15 ust.2, art.30, art.31 ust. 1-3 i art.31 ust.4 ustawy o ROD, są bezpodstawne i nie posiadają należytego uzasadnienia.
Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wynika z zupełnego niezrozumienia celów i funkcji społecznych jakie spełniają rodzinne ogrody działkowe jako urządzenia użyteczności publicznej. Podważenie tytułu prawnego do terenów zajmowanych przez ogrody działkowe oraz prawa działkowców do majątku znajdującego się na działkach rodzinnych, spowoduje otwarcie wolnej drogi do masowej likwidacji ogrodów i wyrzucania działkowców. Zarzut rzekomego zmuszania obywateli do przynależności do organizacji społecznej jaką jest Polski Związek Działkowców uważamy za niepoważny. Należy zauważyć, że zerwanie istniejącej więzi pomiędzy użytkowaniem działki a członkostwem w Związku spowoduje przekształcenie ogrodów z urządzeń użyteczności publicznej w luźne zbiorowiska działek, bez jakichkolwiek mechanizmów zapewniających współudział każdego działkowca we właściwym funkcjonowaniu ogrodu. Z kolei przyznanie organizacji działkowców prawa do przydziału działek jest w gruncie rzeczy istotą samorządności i niezależności przyznanej PZD przez ustawodawcę. Model taki jest powszechnie obowiązujący również w innych organizacjach społecznych działających w oparciu o własne ustawy. Przecież np. aby legalnie polować trzeba być członkiem Polskiego Związku Łowieckiego.
Wypowiadamy się za uszanowaniem i pozostawieniem bez zmian wszystkich artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Ten akt prawny dobrze służy polskim rodzinom działkowym oraz rozwojowi i modernizacji ogrodów działkowych. Zdumiewająca jest dla nas sytuacja, w której wbrew głosom przytłaczającej większości członków PZD, szczególnie widocznym podczas I Kongresu PZD w lipcu 2009 r., próbuje się na siłę przeforsować zmiany w ustawodawstwie zmierzające wprost do zniszczenia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Jesteśmy jednak przekonani, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie podzielą błędnej argumentacji Prezesa Sądu Najwyższego i uznają zarzuty podniesione we wniosku za niezasadne i nie zasługujące na uwzględnienie.
Stanowisko przekazujemy do Trybunału Konstytucyjnego, Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP oraz Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców.


Uczestnicy posiedzenia OZP PZD (lista podpisów)

« Powrót