wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

List członków Krajowej Komisji Rewizyjnej do Trybunału Konstytucyjnego

Strona główna

Warszawa, dnia 16.04.2010r.
 


                                                                              Trybunał Konstytucyjny
                                                                   Al. Jana Christiana Szucha 12 a 
                                                                                          00-918 Warszawa

 


Szanowni Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego!

 

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców, naczelnego organu kontrolnego kolejny raz stwierdzają, że wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego RP skierowany do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP  art.10, art.14 ust.1 i 2, art.15 ust.2, art.30 i art.31 ust.1-4 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku, jest przede wszystkim niesprawiedliwym, nieuzasadnionym i niezwykle społecznie szkodliwym.
Wniosek podważający fundamentalne zapisy ustawy stanowiące podstawę istnienia i funkcjonowania ogrodów działkowych odbieramy wyłącznie w kategoriach ataku na nasz Związek!
Związek działający legalnie, wpisany do KRS i posiadający swój statut na mocy orzeczenia niezawisłego Sądu jest traktowany niemalże jak wróg publiczny!
Pierwszy Prezes SN podważając zapisy tych artykułów ustawy stwierdza, że naruszają one zasady „przyzwoitej legislacji”. Czyżby bardzo dogłębne i bardzo długo trwające badania naszego statutu czynione przez niezawisły sąd okazały się po pięciu latach złe i stały się podstawą tegoż wniosku?
Członkowie Polskiego Związku Działkowców, społecznej, samorządnej, samodzielnej i pozarządowej organizacji doczekali się ataku ze strony przedstawiciela najwyższej władzy sądowniczej!
Sformułowane zarzuty Pierwszego Prezesa SN de facto zmierzają do uchylenia ustawy o ROD oraz przejęcia majątku działkowców i PZD.
Przedstawiciel organu władzy sądowniczej kierując swój nieprzemyślany wniosek do Trybunału Konstytucyjnego nie liczy się zupełnie z wolą obywateli wyrażoną 619 tysiącami podpisów w obronie ustawy o ROD z 2005 roku!
Wnioskodawca zapomina, że działkowcy nie są jakąś wyimaginowaną grupą społeczną, ale realną liczącą milion!
Związek godnie kierowany przez Krajową Radę PZD działa w interesie społecznym, dla ogółu, broni i chroni interesy każdego działkowca oraz wypełnia za państwo część świadczeń socjalnych!
Pierwszy Prezes SN zapomina, że fundamentalnym obowiązkiem demokratycznego państwa jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego!
Nasz Związek od nastu lat jest społeczną organizacją, która bierze udział w kształtowaniu takiego społeczeństwa. Wnioskodawca stawiając zarzuty o niezgodności z Konstytucją RP pragnie Polskiemu Związkowi Działkowców odebrać tę możliwość i powinność.
Wielu członków polskiego społeczeństwa niebędących członkami Polskiego Związku Działkowców zadaje pytanie!
Dlaczego od prawie 20 lat jesteśmy tak zaciekle i w sposób nieuprawniony atakowani?
Odpowiedź jest prozaicznie prosta!
Ogrody działkowe zrzeszone w PZD użytkują tereny, które stanowią bardzo łakomy kąsek dla celów komercyjnych i deweloperskich!
Związek zarządzający tymi ogrodami nie jest traktowany jak partner społeczny tylko, jako zło, które za wszelką cenę pragnie się wyeliminować!
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego RP składając swój wniosek zapomina, że idea ogrodnictwa działkowego jest ukierunkowana na udzielanie pomocy i integrowanie wszystkich grup społecznych, które ze względu na swój wiek, stan zdrowia, sytuację rodzinną potrzebują swojego miejsca na ziemi, gdzie starają się odzyskać spokój po trudach i kłopotach dnia codziennego.
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego niezwykle szybko reagując na skargi nielicznych, w skali kraju, osób, byłych członków naszej społeczności wpisuje się w działania stricte polityczne aprobując łamanie prawa w naszych ogrodach.
Swym wnioskiem dowodzi, że osoby, które będąc członkami PZD łamały dobrowolnie przyjęte zasady członkostwa i użytkowania działki chodzą teraz z aureolą niemalże męczenników po tym jak usunięto ich z naszego Związku!


Szanowni Sędziowie!


Konkludując uważamy, że kwestionowanie sześciu artykułów ustawy o ROD jest wyłącznie pretekstem do pozbawienia członków PZD i Związku praw nabytych.
Stwierdzamy, że ustawa o ROD dobrze służy działkowcom, ogrodom, lokalnym społecznościom i samorządom uwzględniając interesy wszystkich grup społecznych.
Za rozwiązaniami zapisanymi w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku polscy działkowcy, członkowie PZD będą stać murem!
Wszystkimi środkami dostępnymi i przewidzianymi prawem polskim i europejskim będziemy dochodzić praw działkowców i praw Naszego Polskiego Związku Działkowców!
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD nadal czynnie będzie wspierać działania podejmowane przez Krajową Radę PZD i wszystkie statutowe organy Związku w obronie działkowców, ogrodów, Związku i ustawy o ROD.
Tym naszym listem zwracamy się do wszystkich Komisji Rewizyjnych Związku, do wszystkich członków Polskiego Związku Działkowców do obrony ustawy o ROD, bowiem naszym związkowym i obywatelskim obowiązkiem jest reagować na bezprawie nam czynione.
Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD zwracają się do Sędziów Trybunału Konstytucyjnego o odrzucenie w całości tego wniosku, bowiem godzi on w interesy znacznej części społeczeństwa polskiego.
Nasze niniejsze wystąpienie kierujemy do Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza i Wicemarszałków Senatu RP Krystyny Bochenek i Marka Ziółkowskiego; Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego i Wicemarszałków Sejmu RP Ewy Kierzkowskiej, Stefana Niesiołowskiego i Jerzego Szmajdzińskiego;  Przewodniczących Klubów Parlamentarnych PO Grzegorza Schetyny, PSL Stanisława Żelichowskiego i Lewicy Grzegorza Napieralskiego oraz Krajowej Rady PZD.
 
                                                                                         Z poważaniem

                                                   Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

Przewodniczący  -  Maria Fojt
Z-ca Przewodniczącego  - Olgierd Kaunas-Kownacki
Sekretarz   - Jerzy Jaksoń
Członkowie: Stanisław Burzyński, Bogusław Dąbrowski, Ryszard Dorau, Mieczysław Górski, Krzysztof Kapciak, Włodzimierz Leśnierowski, Eugeniusz Lubosch, Kazimierz Pabian, Henryk Tomaszewski i Dorota Zerba.


                                                                               

 

« Powrót