wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

List członków Krajowej Komisji Rewizyjnej do I Prezesa Sądu Najwyższego.

Strona główna

Warszawa,dnia 16.04.2010 r.
                                                                                 Szanowny Pan
                                                                        Prof. dr hab. Lech Gardocki
                                                        Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego RP
                                                                                       Warszawa

 

Szanowny Panie!


Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców zwracają się do Pana o wycofanie z Trybunału Konstytucyjnego swego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP zapisów sześciu artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku.
Wnosimy o to, bowiem w przekonaniu polskich działkowców, którzy tak jak my, kierują liczne protesty zawarte w swych stanowiskach i uznają w nich, że wniosek jest niesprawiedliwy i aspołeczny.
Ludzką rzeczą jest mylić się, ale przyznać się do błędu i pomyłki potrafią ludzie honoru. Za takiego człowieka wciąż uznajemy Pana osobę.


Szanowny Panie!


Krajowa Komisja Rewizyjna PZD wraz z całym pionem rewizyjnym naszej społecznej organizacji stwierdza, że Pana inicjatywa zmierza wprost do podważenia kardynalnych praw członków Związku użytkujących działki zgodnie z zakwestionowaną ustawą o ROD.
Nasze ogrody, zielone parki i płuca zabudowywanych ponad wszelką miarę miejscowości są w swej istocie niczym innym jak wsparciem władzy publicznej kierowanym do najuboższych ekonomicznie obywateli.
Wniosek Pana niestety jest bardzo na rękę naszym oponentom, tak politycznym jak gospodarczym, zmierzających do usunięcia polskich działkowców z zajmowanych terenów.
Głos członków PZD, ale nade wszystko głos obywateli wyrażony w ponad 619 000 podpisów w obronie kwestionowanej przez Pana ustawy jest dowodem, jakie znaczenie ma ona dla znacznej ilościowo grupy społecznej.
Głosu takiego nie wolno nie zauważać, nie wolno go ignorować, bo jest to głos społeczny.
Każda władza, w tym zwłaszcza sądownicza, winna uważnie się wsłuchiwać w niego.
Czy przywoływane przez Pana wartości konstytucyjne mają być dotkliwe dla najuboższej ekonomicznie grupy społecznej? Wszak dominują w naszej społeczności emeryci, renciści, bezrobotni.
Czy Pan najwyższy przedstawiciel polskiego sądownictwa składając swój wniosek wziął pod uwagę, jaki ogrom krzywd on wywoła dla polskich działkowców?
Czy aspołeczne działania licują z godnością urzędu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP?
Reasumując, wnosimy by wycofał Pan swój wniosek z Trybunału Konstytucyjnego, bowiem prawo nie może być postrzegane tylko i wyłącznie poprzez pryzmat teorii w oderwaniu od rzeczywistości.
Nasze stanowisko kierujemy ponadto do Trybunału Konstytucyjnego, Marszałka Senatu RP, Marszałka Sejmu RP i Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców.

 

                                                                                                 Z poważaniem


                                                     Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD


Przewodniczący  - Maria Fojt
Z-ca Przewodniczącego   - Olgierd Kaunas-Kownacki
Sekretarz - Jerzy Jaksoń
Członkowie: Stanisław Burzyński, Bogusław Dąbrowski, Ryszard Dorau, Mieczysław Górski, Krzysztof Kapciak, Włodzimierz Leśnierowski, Eugeniusz Lubosch, Kazimierz Pabian, Henryk Tomaszewski i Dorota Zerba.
                                                                    

 

 

« Powrót