wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Prezes Związku do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

Strona główna

Prezes Związku pisze do I Prezesa Sądu Najwyższego


                                                                   Warszawa 21 kwietnia 2010 r.

 

Szanowny Pan
Prof. dr hab. Lech Gardocki
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego


Szanowny Panie Prezesie !

        Występując w imieniu milionowej rzeszy polskich działkowców, zwracam się w sprawie Pańskiego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją sześciu zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Inicjatywa ta niepokoi i bulwersuje nasze środowisko, gdyż jest postrzegana jako kolejna próba pozbawienia użytkowników działek najważniejszych gwarancji ustawowych. Odczucia te wydają się ze wszech miar zasadne. Wszak zaskarżył Pan nawet zapis gwarantujący działkowcom odrębną własność majątku znajdującego się na użytkowanych przez nich działkach. Naraża to niemal milion działkowych rodzin na utratę dorobku życia. Stąd też zrozumiała jest powszechny sprzeciw działkowców wobec Pańskiej inicjatywy. Świadczą o tym setki apeli, wystąpień i protestów wobec wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie są na bieżąco publikowane w mediach PZD, w tym na stronie internetowej www.pzd.pl.

         Panie Prezesie,

      Złożony przez Pana wniosek poważnie zagraża prawom słusznie nabytym przez polskich działkowców, którzy wyraźnie opowiedzieli się za nienaruszalnością ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. W tym celu złożyli ponad 619 tysięcy podpisów pod stosownym apelem. Stanowisko to zostało następnie potwierdzone przez niemal trzy tysiące delegatów - reprezentujących wszystkie rodzinne ogrody działkowe w Polsce – podczas I Kongresu Polskiego Związku Działkowców. Dokumenty i przebieg tego historycznego dla naszego ruchu Kongresu zostały utrwalone w specjalnie wydanym Biuletynie, który pozwalam sobie przekazać Panu Prezesowi. Treść zamieszczonych tam materiałów stanowi bowiem reprezentatywny pogląd polskich działkowców w sprawach dotyczących przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych. Mam szczerą nadzieję, że pogląd ten skłoni Pana Prezesa do ponownego rozważenia zasadności złożonego wniosku i przyczyni się do jego wycofania ze względu na dobro prawie miliona rodzin korzystających z ochrony prawnej wynikającej z zaskarżonych przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.


          
       Z wyrazami szacunku
       Eugeniusz Kondracki

 

« Powrót