wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Prezes Związku w liscie do Posłów.

Strona główna

Prezes Związku w liście do posłów 
         

          Warszawa 22.04.2010 r.  

        
        Szanowny Pan
         Poseł na Sejm RP

 

           Szanowny Panie Pośle,

        W nawiązaniu do przesłanego na Pana ręce listu z dnia 31 marca br. dotyczącego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucja RP szeregu zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych złożonego do Trybunału Konstytucyjnego przez I Prezesa Sądu Najwyższego prof. Lecha Gardockiego, w załączeniu przesyłam  Biuletyn Informacyjny PZD poświęcony temu wydarzeniu. Licząc, że zechce Pan zapoznać się z jego treścią, pozwalam sobie zwrócić Pańską uwagę na fakt, iż obok materiałów analitycznych obrazujących skutki, jakie dla działkowców i ogrodów, a wręcz całego ogrodnictwa działkowego w Polsce, może nieść inicjatywa I Prezesa SN, zamieszczono w nim także szereg wystąpień, w których zarówno członkowie organów PZD, jak i szeregowi działkowcy odnoszą się do zaistniałej sytuacji.
            Opublikowane materiały stanowią zaledwie część wystąpień, które przesłano z ogrodów z całej Polski do wiadomości Krajowej Rady PZD. Zapewne otrzymujemy jedynie niektóre z nich, a i tak jesteśmy już w posiadaniu kilkuset takich dokumentów. Z reguły są to listy i petycje zbiorowe, podpisane przez kilkudziesięciu, a nawet kilkuset działkowców podczas walnych zebrań działkowców w ogrodach. Tak więc w przeciągu zaledwie miesiąca od inicjatywy prof. L. Gardockiego, w sprawie tej stanowisko zajęło kilkadziesiąt, a może nawet ponad sto tysięcy działkowców. Ten masowy sprzeciw środowiska działkowców wobec działań wymierzonych w ustawę o ROD świadczy najlepiej o oczekiwaniach panujących w ogrodach. Polscy działkowcy popierają ustawę o ROD i żądają od władz PZD podjęcia wszelkich starań w obronie jej integralności. Wiedzą bowiem, że uchylenie, bądź też zmiana ustawy, będzie nieść dla ich praw, a wręcz istnienia ich ogrodów, poważne zagrożenie. O tym właśnie piszą i z tego powodu oczekują zdecydowanych działań ze strony Związku. Jednocześnie przywołując przeszło 619 000 podpisów, które złożyli pod listami poparcia dla ustawy o ROD, pytają dlaczego Prezes Sądu Najwyższego nie słucha głosu osób, których zaskarżona przezeń ustawa bezpośrednio dotyczy?

            Szanowny Panie Pośle!
      Zobligowany żądaniami milionowego środowiska działkowców wyrażonymi w listach i apelach opublikowanych w załączonym Biuletynie, zwracam się do Pana o wsparcie dla działań PZD w obronie zaskarżonej ustawy. Działkowcy liczą na Pańską pomoc w walce o realizację postulatu zachowania Ich ustawy w niezmienionym kształcie, a co za tym idzie, utrzymaniu gwarancji dla Ich praw i dalszego istnienia Ich ogrodów.

         Z poważaniem
         
         
         Eugeniusz Kondracki

« Powrót