wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Stanowisko Zarządu ROD im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

Strona główna

Polski Związek Działkowców                                Poznań 16.04.2010 r.

Rodzinny Ogród Działkowy

im. M. Kopernika w Poznaniu

Trybunał Konstytucyjny

Al. J. Ch. Szucha 12 a

00-918 Warszawa

Stanowisko
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Mikołaja Kopernika
w Poznaniu


          Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu po zapoznaniu się z wnioskiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego w dniu 22 lutego 2010 roku o stwierdzenie nieważności sześciu artykułów ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych .stwierdza, że wniosek ten to kolejna próba:
         -odebrania nam działkowcom naszej własności wypracowanej przez lata własnymi rękoma;
          -pozbawienia nas praw zagwarantowanych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 roku.
           Uważamy, że wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP jest nie do zaakceptowania przez nas działkowców. Dla nas działka to wsparcie ekonomiczne i często jedyne miejsce wypoczynku. Ogrody działkowe to urządzenia użyteczności publicznej wymagające wsparcia od Państwa, a nie ciągłego zmieniania naszego prawa zmierzającego do pozbawienia nas działek i likwidacji Związku, który skutecznie od  wielu lat broni ogrody i nas działkowców. Działkowcy naszego ogrodu poparli ustawę o ROD z 2005 roku składając podpisy na listach poparcia dla ustawy. Jesteśmy wśród 620 tysięcy działkowców z ogrodów zrzeszonych w Związku. Władze samorządowe naszego miasta również wspierały i wspierają nas w obronie obowiązującej ustawy. Uważamy, że głos nas działkowców w obronie obowiązującej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 roku oraz w obronie naszego Związku winien być wysłuchany przez Organy Państwa stanowiące prawo.

Sekretarz ROD                                                 Prezes Zarządu ROD

im. M.Kopernika w  Poznaniu                            im. M.Kopernika w Poznaniu

p. Karpińska                                                     Marian Kaczmarek 

Do wiadomości
1.PolskiZwiązek Działkowców - Warszawa
2.Okręgowy Zarząd PZD - Poznań

« Powrót