wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Stanowisko Uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ROD " Kaczeniec" w Ząbkach

Strona główna

ROD „Kaczeniec'                                  Warszawa, dnia 18 kwietnia 2010 r

w Ząbkach


STANOWISKO

Uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego ROD „Kaczeniec' w Ząbkach, z dnia 18 kwietnia 2010 r. w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP do Trybunału Konstytucyjnego.


           Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego ROD „Kaczeniec' w Ząbkach, po zapoznaniu się z wnioskiem skierowanym przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Pana Prof. Dr hab. Lecha Gardockiego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP szeregu artykułów ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych z zaniepokojeniem odnosimy się dó treści zawartych we wniosku.
           Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych od początku stanowiła przedmiot ataków różnych środowisk politycznych traktujących działkowców jako relikt czasów komunistycznych z uwagi na robotniczy i pracowniczy rodowód wielu działkowców, którzy zagospodarowali działki własnym wysiłkiem .często kosztem wielu wyrzeczeń. Teraz rządzący i przedstawiciele wielkiego kapitału zaborczo patrzą na ogrody działkowe w miastach, jako na wolne tereny do robienia interesów..
          W obronie ustawy i praw działkowców Związek zebrał blisko 620 tys. podpisów, ale i to nie przekonuje wrogów ruchu działkowego, czego najlepszym przykładem jest wniosek skierowany przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Pana Prof. Dr hab. Lecha Gardeckiego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP szeregu artykułów ustawy.
          Usunięcie zapisów Art. 15 ust. 2 Ustawy spowoduje pozbawienia prawie milionowej rzeszy działkowców prawa własności do naniesień i nasadzeń na użytkowanych działkach, a wszystko jedynie w imię zasady przyzwoitej legislacji. A gdzie człowiek i jego krzywda. Czy tak się traktuje obywateli wolnej Polski.
         Odbierając przewidziane w Art. 10 Ustawy, prawo przekazywania gruntów pod ogrody działkowe odbiera się możliwość odtwarzania likwidowanych ogrodów, co prowadzi do marginalizacji ruchu działkowego.
Kwestionuje się samorządność Związku podważając Art. 30 i 31 ust. 1-3 Ustawy, żeby odebrać prawo do decydowania o przydziale działek w ogrodach zorganizowanych przez Związek i możliwości egzekwowania przestrzegania prawa przez działkowców. Nie możemy na to pozwolić
          Apelujemy do Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Posłów i Senatorów, aby pozostawili Ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych w jej dotychczasowym kształcie, gdyż broni ona skutecznie praw działkowców.
Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD „Kaczeniec' w Ząbkach.

Uczestnicy Walnego Zebrania

Sprawozdawczo - Wyborczego ROD

' Kaczeniec' w Ząbkach

/-/  84 podpisy


Otrzymują:
Trybunał Konstytucyjny,
Marszałek Sejmu,
Marszałek Senatu,
Szefowie Klubów Parlamentarnych.

« Powrót