wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Echa Kongresu w OZ Świętokrzyskim

Strona główna » 

Echa I Kongresu w OZ Świętokrzyskim

Uroczystym zwieńczeniem wielotygodniowej pracy, poniesionego trudu i wysiłku mającego na celu obronę idei ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, był w województwie świętokrzyskim dzień 9 września 2009 roku. W czasie IX Posiedzenia Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego w sposób doniosły a zarazem radosny, ze świadomością zwycięstwa, 20 tysięczna rzesza działkowców z województwa świętokrzyskiego poprzez swoich przedstawicieli w osobach Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, członków komisji statutowych, władz Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego oraz zaproszonych gości i sympatyków PZD, upamiętniła jakże ważne a zarazem zwycięskie dla całego Związku wydarzenia ostatnich miesięcy.
Wśród zaproszonych gości, którzy uświetnili swą obecnością niniejszą uroczystość, znaleźli się Wiceprezydent Miasta Kielce Pan Czesław Gruszewski oraz przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

Na wstępie Prezes OZŚ PZD w Kielcach Zygmunt Wójcik przywitał wszystkich zebranych, podziękował im za liczne przybycie. W kilku słowach przypomniał minione wydarzenia w walce o obronę Ustawy o ROD z 2005 roku, w których czynny udział mieli także i przedstawiciele  Okręgu w postaci kierowanych stanowisk, protestów i apeli do Sejmu RP, Klubów Parlamentarnych oraz Posłów Ziemi Świętokrzyskiej.
 
Ważny dla Związku głos zabrał następnie Wiceprezydent Miasta Kielce, który w swoim wystąpieniu poparł dotychczasowe działania PZD, z uznaniem i szacunkiem odniósł się do wieloletniej idei ruchu ogrodnictwa działkowego oraz co najważniejsze, zapewnił o dalszej ścisłej współpracy z władzami Okręgu we wszystkich kwestiach dotyczących istnienia i funkcjonowania Ogrodów na terenie Miasta Kielce. W podobnym tonie wypowiedział się przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.
Swoje zdanie postanowiła zaprezentować także dziesięcioosobowa grupa dyskutantów. Zwrócili oni m. in. uwagę na wymowny plakat z okazji Dni Działkowca roku 2009, na którym to widnieje zniszczony projekt PiS - w sposób oczywisty świadczący o odniesionym zwycięstwie.
Zabierający głos podnosili także istotną sprawę dotacji dla ROD, z których skorzystało w naszym województwie 10 ogrodów na łączną kwotę blisko 60 tysięcy złotych, otrzymując w ten sposób cenne wsparcie finansowe w podejmowanych pracach inwestycyjno – remontowych. Szczególne słowa uznania i podziękowania za poniesiony trud i wysiłek, kierowali działkowcy pod adresem Prezesa Związku – Pana Eugeniusza Kondrackiego.Działkowcy nie zapomnieli w swoich wypowiedziach o ważnych działaniach Krajowej Rady PZD i Okręgowego Zarządu w obronie praw użytkowników działek. Jak sami zaznaczyli, gdyby nie Związek, nie mieliby nikogo kto by się o nich upomniał.
Wybrana Komisja  ds. stanowisk przedstawiła zebranym dwa dokumenty:

- Stanowisko w sprawie odrzucenia projektu ustawy o ogrodach działkowych Posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz związanej z tym dalszej przyszłości Rodzinnych Ogrodów Działkowych ze szczególnym uwzględnieniem terenu województwa świętokrzyskiego

- Apel uczestników I Kongresu Polskiego Związku Działkowców w Warszawie z województwa świętokrzyskiego do władz samorządowych,

Zostały one przyjęte jednogłośnie.
Ostatnim, nie mniej bardzo wymownym punktem odbytego posiedzenia, było posadzenie drzewka kongresowego. Spoczęło ono na ziemi wielu ogrodów, gdyż obecni Prezesi ROD solidarnie przywieźli ze sobą garstki ziemi.
W procesie sadzenia wzięli udział nie tylko członkowie Związku z całego województwa ale także „łopatę ziemi” dorzucił przedstawiciel Urzędu Miasta Kielce – Pan Czesław Gruszewski, Wiceprezydent Miasta.
Ten widoczny i jednocześnie symboliczny dowód jedności, siły oraz niezłomności Związku w sposób harmonijny dopełnił wydarzeń tego wyjątkowego dnia.

Tekst na pods. opracowania  Jana Stańczyka

« Powrót