wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Apel do dzia│kowcˇw o masowy udzia│ w obronie swoich praw i ogrodˇw rodzinnych

Strona g│ˇwna

                                                   
Pod koniec marca do wszystkich rodzinnych ogrodˇw dzia│kowych trafi „Apel IX Krajowego Zjazdu Delegatˇw PZD z dnia 17 grudnia 2011 roku do dzia│kowcˇw o masowy udzia│ w obronie swoich praw i ogrodˇw rodzinnych”. Dokument przekazujemy w│aÂnie teraz, kiedy przyroda budzi siŕ do ┐ycia, a dzia│kowcy po zimowej przerwie powracaj▒ do swoich ogrodˇw (przypominamy, ┐e apel opublikowany zosta│ na stronie KR PZD oraz w „Biuletynie Zjazdowym”). 

W obecnej, jak┐e trudnej sytuacji Zwi▒zku warto, by wszyscy dzia│kowcy po│▒czyli swoje si│y i masowo w│▒czyli siŕ w obronŕ praw, jakie gwarantuje im ustawa o ROD z 2005r. Wniosek I Prezesa S▒du Najwy┐szego do Trybuna│u Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodnoÂci z Konstytucj▒ fundamentalnych zapisˇw ustawy o rod nie zapowiada nic dobrego. Nie mo┐emy jednak biernie czekaŠ na rozwˇj wydarze˝. Musimy pamiŕtaŠ, ┐e w pewnych dzia│aniach nikt nas nie wyrŕczy. Zachŕcamy do zapoznania siŕ z wersj▒ elektroniczn▒ apelu (linku).

RˇwnoczeÂnie informujemy, ┐e w tym samy czasie do wszystkich rod trafi pierwszy w tym roku numer „Informatora dzia│kowca”(4/2012) w ktˇrym omˇwione zosta│y takie tematy jak: List KR PZD do Marsza│ek Sejmu, zmiany do statutu PZD, nowelizacja regulaminu ROD, program modernizacji dzia│ek w ROD, pokazy ciŕcia drzew i krzewˇw owocowych, najnowsze  wydawnictwo KR PZD czyli „Vademecum dzia│kowca” oraz walne zebrania w ROD.

Zachŕcamy do lektury.                                             
 

(mz)

« Powrˇt