wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Komunikat w sprawie szkoleń dla nowych działkowców

Strona główna

Jak co roku wraz z nadchodzącą wiosną wzrasta zainteresowanie możliwością użytkowania działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych PZD. W ubiegłym roku Związek przeszkolił łącznie 23 226 nowych działkowców, a więc tych działkowców, którzy otrzymali działki i zapoznali się z niezbędną wiedzą obejmującą m.in. przepisy związkowe, zasady współżycia społecznego w ogrodzie działkowym, zasady zagospodarowania, wyposażenia i modernizacji działki, uprawę, nawożenie i ochronę roślin sadowniczych oraz działania i kierunki ekologii w ogrodzie i na działce. 

Szkolenia dla nowych działkowców prowadzą wszystkie Okręgowe Zarządy PZD najczęściej bezpośrednio w siedzibach okręgów z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. Wykłady dotyczące zagadnień ogrodniczych prowadzone są  nie tylko przez instruktorów etatowych OZ, bo także przez pracowników naukowych z uczelni wyższych, instytutów naukowych oraz innych jednostek współpracujących ze Związkiem. Natomiast szkolenia prowadzone bezpośrednio w ogrodach prowadzą upoważnieni przez okręgi, odpowiednio przeszkoleni i doświadczeni instruktorzy krajowi lub okręgowi Społecznej Służby Instruktorskiej PZD. Zagadnienia prawno-organizacyjne omawiane są przez Prezesów i Wiceprezesów OZ.

Szkolenie dla nowych działkowców  jest podstawowym i najważniejszym szkoleniem w Związku, gdyż ma ono bezpośredni wpływ na sposób użytkowania i zagospodarowania działki, przestrzeganie przepisów związkowych ale także miejscowych, dobre stosunki sąsiedzkie w ROD oraz szeroko rozumiane funkcjonowanie w Związku.

Również  w tym roku ruszyły już we wszystkich okręgach szkolenia dla nowych działkowców, które cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego też zachęcamy wszystkich nowych działkowców, którzy otrzymali już działki, do udziału w nich !!

ECH

« Powrót